Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"הנוצרים בירושלים והצליינים בה מתפללים מחוץ לכנסיית הקבר".

– אל-ג'זירה – דף ירושלים

[תרגום הנאמר בסרטון:]

אמין ג'ודה, האחראי על המפתח של כנסיית הקבר:
"סגרנו את השער של כנסיית הקבר. זה כמובן עניין טרגי בשבילנו שכנסיית הקבר סוגרת את שעריה, במיוחד בימים הקדושים האלה, כשחג הפסחא בפתח. מאות אלפי צליינים מגיעים לבקר בכנסיית הקבר, כמו שאתם רואים, והם עורכים תפילות ברחבת כנסיית הקבר….ישנו סטטוס קוו מימי הסולטאן עבד אל-חמיד בשנת 1852, לפיו אסור לגבות מיסים מכנסיות ומסגדים. כל המדינות מכבדות את הסטטוס קוו הזה, אבל למרבה הצער מדינת הכיבוש הפרה את אותו והיום היא מתכננת לשנות אותו ולהטיל מיסים על הכנסיות".

יעקוב נוסייבה, האחראי על פתיחת הכנסייה:
"כנסיית הקבר נסגרה כשהצלב הורד ובא איש אחד שהתחיל לזרוק על אנשים כדים ונרות, אז סגרנו את הכנסייה. זהו יום עצוב בשביל אחינו הנוצרים. כשכנסיות נסגרות זה עניין חריג מאוד, כי כנסיות ומקומות פולחן מיועדים לתפילה, לא לאיסוף כסף".

בנדלי זנאנירי, תושב ירושלים:
"אנחנו בתור ערבים פלסטינים אורתודוכסים מהווים חלק מהחברה הזו. אנחנו חיים פה מאות שנים, עוד לפני ישו מהמאה הראשונה. היינו פה, אנחנו נמצאים פה עכשיו ונישאר פה, ושום תנאים של צמא, רעב או מחסור במלבוש לא יגרמו לנו לעזוב את עירנו ולרוקן את אדמתה".

הערת מערכת 0202:
לפוסט קודם על סגירת כנסיית הקבר, ראו: https://goo.gl/1mmPK2

#כנסיית_הקבר #נצרות

مسيحيو #القدس وضيوفها يصلون خارج #كنيسة_القيامة
https://goo.gl/Y1UTCS

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1804207229874128