Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"מצוקה חונקת: במחסום של מחנה הפליטים שועפאט פתחו רק מסלול אחד מתוך ארבעה."

– מדינת מחנה הפליטים שועפאט

[תרגום תגובה נבחרת:]
– "שהאל יעזור לכם, לבנו אתכם. ממכה הקדושה"
——
הערת מערכת 0202:
מחנה פליטים שועפאט נמצא בצפון-מזרח העיר. אחרי 1967 סופח אל תחומה המוניציפאלי של ירושלים. עם בניית הגדר נותרו מחנה הפליטים והשכונות שסביבו בצידה המערבי של הגדר והופרדו משאר ירושלים, אף שהתושבים נחשבים עדיין לתושבי ירושלים. כיום, המעבר בין מחנה הפליטים שועפאט לשאר העיר מתבצע דרך מחסום.

#מחנה_הפליטים_שועפאט

ازمه خانقه. في حاجز مخيم شعفاط بس فاتحين مسلك واحد من اربعه
– الله يكون بعونكم قلوبنا معكم من مكه المكرمه
https://goo.gl/Ytmi1H

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1802175990077252