Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"חלוקת צווי אזהרה לפני הריסה בבתי מגורים בכפר אל-עיסאוויה"

[תרגום הנאמר בסרטון:]
"עיריית הכיבוש תלתה מספר מסמכים כמו זה נגד אנשי עיסאוויה.
פלישה אל הכפר וחלוקה של צווי הריסה נגד מספר בתים בתוך הכפר, כמו שאתם יכולים לראות.

-מה קרה אצלכם? מה הם עשו? מה זה המסמך הזה?
-מה קרה אצלכם?
-רוצים להרוס את החדר ההוא. את זה הם רוצים להרוס.
-את זה?
-כן זה.
-רק את החדר הזה.
-החדר הזה?
-כן.
-וזה הצו שהם תלו?
-כן.

פלישה לשכונת אבו ריאלה בדקות אלה, כפי שאתם רואים."

– מרכז המידע ואדי חילווה – סילוואן

—–

הערת מערכת 0202:
שכונת אל-עיסאוויה ממוקמת על המדרון המזרחי של הר הצופים, צמוד לבית החולים הדסה. השכונה מאופיינת בכך שהיא ממוקמת בין מוסדות, שכונות ומיזמי פיתוח ישראלים המגבילים את התפתחותה. כתוצאה מכך, בשכונה קיימת מצוקת דיור קשה.
למידע נוסף על אודות השכונה ראו מדריך 0202 למזרח ירושלים:
https://0202updates.org/eastjlmguide/#issawiya

#הריסת_בתים #עיסאוויה

توزيع اخطارات هدم على منازل سكنية في قرية # العيسوية…

https://goo.gl/rc4mDS

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1801755443452640