Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"נורמליזציה חדשה – מרכז הסקרים 'המכון הפלסטיני לדעת קהל' שיתף פעולה עם האוניברסיטה העברית בסקר על אודות דעתם של המקדסים [הירושלמים הערבים] בנוגע לבחירות לעיריית הכיבוש באל-קודס הכבושה."

– רשת קודס לחדשות

[תרגום תוכן הסרטון:]

"נורמליזציה חדשה בין מרכז הסקרים 'המכון הפלסטיני לדעת קהל', בראשותו עומד נביל כוכאלי מבית סאחור, ובין האוניברסיטה העברית באל-קודס הכבושה.
מטרתה של הנורמליזציה החדשה הזאת היא סקר על אודות דעתם של תושבי אל-קודס בנוגע להשתתפות בבחירות המקומיות לעירייה.
מאז שנת 67', הפלסטינים באל-קודס הכבושה מחרימים את הבחירות המקומיות של הכיבוש. זאת, כיוון שהשתתפות בהן היא הכרה מעשית בריבונות של הכיבוש על אל-קודס. בכל הבחירות הקודמות, אחוז ההשתתפות לא עלה על 1% בלבד.
על-פי מכוני הסטטיסטיקה הציוניים, 40% מתושבי אל-קודס הכבושה הם פלסטינים. לכן, הכיבוש מנסה ללחוץ עליהם ככל יכולתו להשתתף בבחירות כדי להקנות להן לגיטימציה בפני העולם בכך שכל תושבי אל-קודס משתתפים בבחירות.
המרכז הפלסטיני לא הסתפק בנורמליזציה עם האויב באמצעות הסקר הכוזב שלו, אלא אף פירסם את תוצאותיו, לפיהן רוב הפלסטינים באל-קודס תומכים בהשתתפות בבחירות. זאת, למרות החרמות המלאים שהיו קודם על הבחירות.
הפלסטינים באל-קודס סירבו לפני 4 שנים להשתתף [בבחירות], וגם היום הם מסרבים להשתתף ודוחים את התוצאות הכוזבות של המרכז."


הערת מערכת 0202:
'המרכז הפלסטיני לדעת קהל' (PCPO) הוא מכון מחקר פלסטיני שהוקם ב-1994 על מנת לארגן ולערוך סקרי דעת קהל ומחקרים לאומיים ואזוריים במזרח התיכון ובצפון אפריקה. להרחבה, בקרו באתר האינטרנט של המרכז: https://goo.gl/FGVJ2a.
לפוסט קודם על השתתפותם של ערביי ירושלים בבחירות המקומיות לעירייה, ראו: https://goo.gl/fBzT44.

#בחירות_מקומיות #עיריית_ירושלים #נורמליזציה

في تطبيع جديد..مركز استطلاع المعهد الفلسطيني للرأي العام يشارك الجامعة العبرية باستطلاع رأي المقدسيين حول انتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

https://goo.gl/scsgZc

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1801081850186666