Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"תושב פלסטיני מנסה להשתיק את בנו ולמנוע ממנו לבכות אחרי שביתם נהרס על ידי עיריית הכיבוש בבית חנינא"

[תרגום הנאמר בסרטון:]
"האב: נכון אנחנו רוצים לבנות על האדמה והכל. אבל אנחנו לא מספיק חזקים כדי להתנגד לכיבוש בצורה הזאת. אל תהיה עצוב ואל תבכה על זה, מספיק. זה הגורל. תגיד תודה לאל על כל דבר וזהו.
הבן: לא נותר דבר שהם לא לקחו.
האב: האל יפצה אותנו. השבח לאל. השבח לאל על הכל. עוד קצת יגיע הקיץ ובעזרת האל, אללה יאכיל אותנו מהפירות וכל האנשים יאכלו מפירות העצים בעזרת האל והכל יהיה.
הבן: עשינו הכל לשווא, בשביל כלום.
האב: לא עשינו כלום לשווא. אין דבר כזה. העצים שזרענו, יאכלו מפירותיהם.
הבן: לא מספיק כל העבודה שטרחתם עליה 24 שעות ביממה, כל מה שהשקעתם.
האב: השבח לאל. השבח לאל על הכל. אף אחד לא נהרג. ואף אחד לא הוכה בשביל ברזל ובטון. השבח לאל. אל תכעס ואל תדאג. מי שהביא לך את כל מה שהיה, יביא לך משהו אחר במקום, האל שלנו יפצה אותנו בדברים יותר טובים חמוד שלי.
הבן: בעזרת האל.
האב: בעזרת האל. האל יפצה אותנו ביותר טוב. אני, כמה שניסיתי לשמור על העצים. ולשמור על העץ הזה.
הבן: טוב וזרעת אותו.
האב: וזרעתי כן. מספיק לי שאנשים יאכלו ושהציפורים יאכלו ואני מרוצה. השבח לאל ריבון העולמים. "

– פורסם בקבוצת 'אסק ג'רוזלם'

#הריסת_בתים #בית_חנינא

مواطن فلسطيني يحاول اسكات ابنه ومنعه عن البكاء بعد هدم منزلهم من قبل بلدية الأحتلال في بيت حنينا

https://goo.gl/n4hZHv

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1797637063864478