Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"מי מכם ביקר בעין אל-חניה באל-ולג'ה? כעת הכיבוש מנסה להשתלט עליו לחלוטין.
הכיבוש התחיל להעביר את מחסום אל-ולג'ה בניגוד לפסיקה משפטית שקבעה כי יש לעצור את העבודות.
כתבתה של מירנא אל-אטרש"

[תרגום הנאמר בכתבה:]

כתבת: בעומק של 1.5 ק״מ החלו עבודות חפירה של כוחות הכיבוש בכפר וולג'ה מערבית לבית לחם,
במקביל לעבודות העברה של המחסום הצבאי, אשר קושר את בית לחם עם ירושלים, למרחק של 2.5 קילומטרים לכיוון הכפר. וזאת למרות פסיקה של בית משפט של הכיבוש המורה על עצירת ההעברה של המחסום.

תושב 1 : אתמול בבוקר הם התחילו לעבוד על העברת המחסום והם המשיכו אל תוך הלילה כמובן. הם עבדו לאורך כל הלילה והחלו שוב היום בבוקר והמשיכו את העבודות לאורך יומיים. כמובן העובדה שהם עובדים ביום ובלילה מוכיחה כי הם ממהרים ורוצים לקבוע עובדות בשטח.

תושב 2 : הם רוצים להזיז את המחסום בתירוץ שהישראלים רוצים להגיע לגן הלאומי ללא מחסומים ושהמתנחלים בהר גילה רוצים לעבור ללא מחסומים ושיוכלו לומר שזהו גן לאומי ללא מחסומים. בעיני כל העניין הזה מועד לכשלון. הם רוצים להזיז את המחסום כדי להפקיע עוד אדמות מהתושבים, משום שכשהמחסום זז פנימה לכיוון הכפר התושבים לא יוכלו להגיע לאדמות ולעבד אותן.

כתבת: מהלך שיבודד את עין אל-חניה הארכיאולוגי וכאלפיים דונם של אדמה מבעליה. רק בעלי תעודת זהות כחולה יוכלו להכנס לאזור.

תושב 3 : המהלך גורם לכך שהחקלאים לא יכולים להגיע לאדמות שלהם שמעבר למחסום ולגדר וזאת במסגרת מדיניות ישראלית השואפת לרוקן את כפר אל-ולג'ה מתושביו ולהשתלט על האדמות כדי לחבר את ההתנחלויות של גוש עציון לירושלים.

כתבת: ההצדקה הבטחונית היא התירוץ להעברת המחסום. אך האמת היא שהם שואפים לבצע את פרוייקט הגן הלאומי ליהודים באזור על חשבון אנשי הכפר ששלטונות הכיבוש רוצים בעזיבתם – באמצעות מניעת בניה והפעלת לחץ על תושבי הכפר בשלל דרכים. מדובר בהזדמנות שהכיבוש מנצל בכדי לבלוע עוד אדמות, תחת תירוצים בטחוניים ובכח הנשק, יותר מאלף דונם של אדמות חקלאיות אשר ימנע מבעליהן להגיע אליהם, כאן בכפר, לאחר הזזת המחסום.

ערוץ מען מירנא אל-אטרש בית לחם"

– עמוד כפר וולג'ה שיתף כתבה של מען

הערת מערכת 0202:
לידיעה אחרונה בנושא ראו: https://goo.gl/mDZo7s

#עין_חיניה #ולגה

من زار منكم عين الحنية في الولجة؟؟ الآن الاحتلال يحاول السيطرة عليها بالكامل

الاحتلال يشرع بنقل حاجز الولجة رغم قرار قضائي بوقف ذلك

تقرير: ميرنا الاطرش

#فضائية_معا

https://goo.gl/1ZzUxq

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1800128133615371