Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"בוקר חסר תקדים בעיר העתיקה"

"בוקר חסר תקדים בעיר העתיקה"

בעמוד אל-קדס אל-בוסלה פורסם כי אתמול בבוקר נחסמו השערים הראשיים בכניסה לעיר העתיקה, בהם שער האריות, שער שכם ושער הפרחים, על מנת לאבטח כניסת יהודים לרחבת הר הבית.

כתוצאה מכך, תושבים רבים נאלצו להתפלל מחוץ לעיר העתיקה ולהמתין בחוץ עד לפתיחת השערים ועד שהתושבים היהודים יסיימו את תפילותיהם בעיר העתיקה ובהר הבית.

עיתונאי ירושלמי שהגיע להתפלל באל-אקצא והופתע לגלות כי הכניסות חסומות סיפר: "העיר העתיקה סגורה ומסוגרת וזהו ניסיון נוסף להכביד על התושבים. זוהי מדיניות גזענית שנועדה להטיל מצור על התושבים ולנסות להשריש את הריבונות היהודית באזור."

הוא מוסיף: "הגענו כמו בכל בוקר כדי להתפלל במסגד והופתענו כי כל הכניסות חסומות. זהו בוקר חסר תקדים ונראה כי זוהי הממשלה הקיצונית ביותר שהייתה בישראל."

◀️ מקורות: https://katzr.net/a09592 | https://katzr.net/512c6d | https://katzr.net/123341

📷 קרדיט צילום: צילום מסך מסרטון המתעד מעבר יהודים בשעה שעל המתפללים המוסלמים נאסר להיכנס

#העיר_העתיקה #אלאקצא

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/436408400_463245992756858_4627404082147854348_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=U7SPh67dAXwQ7kNvgFZ9Q_j&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AYBc-gD1sJYFI62K0RSx4RrPDPcg0V-y4v4KOcq7HOHDiA&oe=664A243F`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/463438109404313