Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

פרוייקט הרכבל בירושלים: מאבקם של תושבי סילוואן על בתיהם

פרוייקט הרכבל בירושלים: מאבקם של תושבי סילוואן על בתיהם

לאחרונה עולה השיח כי פרוייקט הרכבל נעצר משום שחברות זרות סירבו ליישמו בגלל חשש מהמצב הכללי בישראל. עם זאת, הדעה הרווחת בקרב תושבי ירושלים היא שהפרויקט נמשך וכי נעשות עבורו הכנות רבות, שבהן החרמת קרקעות והשתלטות עליהן, הרס מבנים, ואמצעים שרירותיים נוספים.

הפרויקט עתיד להיבנות באזור במתחם שאורכו כקילומטר וחצי ושיכול לאכסן כ-3000 אנשים בשעות העומס. עלות הפרויקט עומדת על יותר מ-200 מיליון שקלים וכוללת יותר מ-15 עמודים שייבנו בגובה 9 עד 26 מטר. "זהו פרויקט הבנייה המייהד הגדול ביותר של עמותת ההתיישבות אלעד אשר, פועלת לייהוד מוחלט של סילוואן בשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים שונים בשטח."

בית המשפט דחה את כל ההתנגדויות שהציגו גורמים רבים בישראל ותושבים מסילוואן, שפנו אליו בניסיון למנוע את הפרויקט הזה. בית המשפט נימק את דחייתו בטענה כי הפרויקט חיוני ובעל חשיבות לענף התיירות, במיוחד באזור שישראל מכנה "האגן הקדוש". "האגן הקדוש" כולל את רוב האזורים הצמודים לחומות העיר העתיקה מסילוואן בדרום, הר הזיתים במזרח ועד וואדי ג'וז ושייח ג'ראח בצפון.

פרויקט הרכבל יחל מתחנת הרכבת ההיסטורית בירושלים, התחנה הראשונה, ויסתיים בתחנת "קדם" אשר מנוהלת ע"י עמותת "אלעד" וכרגע בתהליכי בנייה. התחנה ממוקמת בכניסה לשכונת סילוואן בצל חומות העיר העתיקה ומסגד "אל-אקצא".

עבור חג' עטאללה אבו-הדואן, תושב ואדי חילווה בסילוואן, הפרויקט הזה הוא בגדר גזר דין מוות לו ולמשפחתו. הם יאלצו לעזוב את ביתם משום שממשלת ישראל החליטה להחרימו לצורך הקמת פרויקט זה.

"הוראות אלו הפתיעו אותנו בבוקר שחור אחד לפני כחצי שנה. הן קובעות שעשרות בתים יהרסו ויותר מעשרת אלפים אנשים יאלצו לעזוב. השאלה היא לאן?…."

על אף שרבים מתושבי השכונה העדיפו שלא לדבר בפומבי בתקשורת מפחד מתביעה משפטית באשמת הסתה, החלטה זו היא אסון אמיתי אשר שחג מעל ראשם.

פאוזי שעבאן, ראש איגוד מוסדות סילוואן, אמר: "במידה שהבתים אכן ייהרסו והמשפחות יגורשו, אנחנו ניוודע לקטסטרופה אמיתית חדשה. המשפחות לא יוותרו על זכויותיהן מכיוון שהבתים הם כל הרכוש שנשאר להן."

בסילוואן קיימות 12 שכונות, שש מהן מאוימות בהריסה ומחיקה מוחלטת (כולן צמודות לאל-אקצא) בתואנה שאין להן היתר או שהן שייכות ליהודים. שלוש שכונות שבולטות על המוקד הן שכונת ואדי חילווה, שכונת בוסתן ושכונת בתן אל-הווא.

◀️ מקור: https://katzr.net/b58fac
📷 קרדיט צילום: "ידיעות העיר"

#הריסת_בתים #סילוואן

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/420203611_433167942431330_356448474475858576_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=hJ-jOhftXbEAX-qjZmL&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAKKFxbnvdqDRiRFiRzc8Wc8I4wl6_d1YHG5N1AfGjQjw&oe=660AF9C6`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/435604822187642