Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"לא יישאר רעב אחד בירושלים" – סיפורו של בית תמחוי בירושלים מימי האימפריה העותמאנית

"לא יישאר רעב אחד בירושלים" – סיפורו של בית תמחוי בירושלים מימי האימפריה העותמאנית

בית התמחוי חַסֶקִי סוּלטָן, שנמצא במרחק כמה צעדים ממסגד אל-אקצא, מתוארך עוד לימי האימפריה העות'מאנית, לפני כמעט חמש מאות שנה. עוד בימי האימפריה, שימש המקום כמקלט לעניים וחילק להם אוכל. כיום, בסאם אבו-לבדה, ממשיך לשמר את מורשת המקום ולדאוג כי "לא יישאר רעב אחד בירושלים".

עשרות משפחות ירושלמיות מסתמכות על שירותי בית התמחוי, ואבו-לבדה מספר בהתלהבות על ההכנות הרבות הדרושות כדי להבטיח שהאוכל יהיה מוכן באופן הטוב ביותר בשעה שהמשפחות מגיעות לדלתות בית התמחוי. משפחות רבות ממתינות מדי יום במפתן הכניסה לחלוקת האוכל, והביקוש עולה בייחוד בימי חודש רמדאן.

"עוד בימים הראשונים של חודש רמדאן אנו רואים משפחות מגיעות מבעוד מועד לדלתות בית התמחוי ומצפות לארוחות שאנו מכינים עבורן. אנחנו מבטיחים לספק אוכל בסטנדרטים גבוהים במיוחד, וכן מקפידים לשמר את המסורת ולהכין מתכונים שהיו נהוגים עוד בימי האימפריה העות'מאנית, דוגמת המרק המפורסם שלנו, מרק הפריקה."

בסאם אבו-לבדה מפקח באופן אישי על חלוקת המזון למשפחות נזקקות בירושלים ומחליף איתן שיחות, הוא מכיר אותן והן מכירות אותו היטב. לדבריו, "חלוקת המזון היא חלק מהאמונה שלי והיא הדרך שלי להתקרב לאללה, שכן עבודה למען בני אדם יש בה הרבה זכויות, ובייחוד העבודה למען העיר שאני אוהב."

אבו-לבדה מוסיף ואומר כי מספר העניים בירושלים עלה בשנים האחרונות בשל המצב הכלכלי וכי משפחות רבות לא מצליחות לספק לילדיהם את הצרכים הבסיסיים ביותר. בימי הסלטאן, בית התמחוי שירת אנשים מדרום לבית לחם ועד צפונית לראמאללה, עולם כיום גדר ההפרדה מונעת מנזקקים רבים מהגדה המערבית להגיע לבית התמחוי אשר שייך למשרד הוואקף.

ברגע שהדלת הענקית של המקום הזה נפתחת, כולם זורמים פנימה, חלקם נושאים סירים, אחרים מיכלי פלסטיק, וכולם שמים את האוכל בשקיות גדולות כדי להסתיר את מה שיש בפנים. לפני שהם עוזבים את המקום, הם מתפללים לאללה עבור מי שמנהל את בית התמחוי.

◀️ מקור: https://katzr.net/c51d9e
📷 קרדיט צילום: רשת "ידיעות העיר"

#בית_תמחוי #רמדאן

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/420194816_433158785765579_5603518223518996555_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=HReTwIbn5CAAX_qyO2T&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfBPmYzDr84Hd8GY668NEzYIcER6P6GSKj7qZ_fsa7dGkQ&oe=66076286`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/434482692299855