Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

“גן הפרה” – מאבקם של הארמנים

“גן הפרה” – מאבקם של הארמנים

“לא בולדוזרים, לא תושבים חמושים, לא גשם ולא שלג יעצרו אותנו”. אלו הם דבריו של תושב מהקהילה הארמנית בעיר העתיקה בירושלים, שבשבועות האחרונים מפגינה נגד הניסיון להפקיע את “גן הפרה” שבשטחה – הפקעה שחולשת על כ-25% משטחו של הרובע הארמני.

זה מספר שבועות שתושבי הרובע הארמני בעיר העתיקה מפגינים בתוך חניון מכוניות הנמצא בשטח הרובע במטרה למנוע את ניסיון הפקעת השטח. כדי להבין את פשר המלחמה על החניון, יש לחזור אחורה להסכם שנחתם ב-2020 בין עיריית ירושלים לפטריארכיה הארמנית. על פי ההסכם, הפטריארכיה תשכיר לעירייה את החניון המכונה “גן הפרה” למשך עשר שנים, שבמהלכן העירייה תשפץ את המקום לחלוטין ובתמורה היא תקבל 90 ממקומות החנייה עבור תושבים יהודים.

עם זאת, ביולי 2021 הודלפו החוזים במסגרת ההסכם, ונחשף כי אדם יהודי חתום גם הוא על ההסכמים וכי הותר לו לבנות מלון בשטח החניון. כמו כן, ההסכם מציין כי תקופת השכירות עומדת על 49 שנים עם אפשרות לחידוש אוטומטי ל-99 שנים.

“ממעבר על ההסכמים אנו מגלים את גודלו של האסון” – שטחו של “גן הפרה” הוא 7,500 מ”ר, אך ההסכם מדבר על שטח של 11,500 מ”ר, כלומר הוא כולל גם בתים של חמש משפחות ארמניות, את בית הספר הסמינרי, את המוזיאון הארמני ואת מגרש החניה. שטח זה מהווה 25% מכלל השטח ברובע הארמני. בהסכמים נחשפו עוד פרטים המעידים על פגיעה ברובע הארמני, דוגמת סעיף המאפשר מכירת מניות לצד שלישי ללא אישור הפטריארכיה.

הקהילה הארמנית מתמודדת זה שנים רבות מול ניסיונות הפקעת קרקעות שמתבצעים במסגרת הסכמים וחוזים מול הפטריארכיה הארמנית. מעבר לחשיבותו ההיסטורית עבור הארמנים, הרובע כולל גם שטחים ירוקים, הנחשבים אוצר בעיר העתיקה בירושלים. על כן, תושבי הרובע הארמני קוראים לרחוב הירושלמי להצטרף למאבקם על מנת לשמור על שטחם.

◀️ מקורות: https://katzr.net/2449b5 | https://katzr.net/273159 | https://katzr.net/6de7f4

השימוש בתמונה/סרטון נעשה בהתאם לסעיף 27א’ לחוק זכויות יוצרים.

#גן_הפרה #הרובע_הארמני

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/402390013_365305175884274_5815753889747913640_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Q-YfER7hCcUAX_PXRFr&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfD2LZLMxHtoBPP3sZvNkUEu15EXG_O7FPBOXK3ywHQItg&oe=656100B0`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/365745815840210