Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

30 שנה לחתימת הסכם אוסלו ושני הצדדים ממשיכים לשלם מחיר

30 שנה לחתימת הסכם אוסלו ושני הצדדים ממשיכים לשלם מחיר

לציון 30 שנה לחתימת הסכם אוסלו, עמוד אל-קדס אל-בוסלה כתב כי שלושה עשורים חלפו מאז נחתם ההסכם, אולם גם הצד הפלסטיני וגם הצד הישראלי ממשיכים לשלם את מחיר הנסיגה ממנו. הצד הפלסטיני הסכים דאז לדחות את סוגיית ירושלים עד למשא ומתן על פתרון ממשי ומוחלט, מה שהותיר את שליטת הכיבוש בירושלים כפי שהייתה.

במהלך המשא ומתן הסיסמא "מדינת פלסטין שבירתה מזרח ירושלים" נאמרה שוב ושוב תוך שהצד הפלסטיני מוותר על מערב העיר. במקביל, הכיבוש הנחית מכה מהדהדת כאשר סיפח את שני חלקי ירושלים תחת שליטתו והכריז על העיר כבירת ישותו ללא חלוקה.

"בעוד הצד הפלסטיני במשא ומתן נאחז בתמימות בענף זית מזויף, הכיבוש הציב תוכנית ייהוד ברורה בכל הנוגע לירושלים. הוא פעל יום ולילה ויישם תוכניות חומש בזו אחר זו, כשלשונו מצהירה: 'אני עובד ואני מייהד, אבל באשר אליכם, המתינו למשא ומתן על פתרון ממשי ומוחלט!'"

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷: "אוסלו – הסכם מבשר רעות שירושלים משלמת את המחיר עליו עד היום"

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

– אם ערפאת היה מוכר את פלסטין, הוא היה מוכר יחד איתה את ירושלים, אז מספיק עם השקרים.
ערפאת נאלץ להסכים להסכם זה מכיוון שכל מדינות ערב לא היו מוכנות לארח אותו על אדמותיהן והוא ננטש ונבגד על ידי כל המנהיגים הערבים.

– יאסר ערפאת וכל ההנהגה הפלסטינית הם בסך הכל משתפי פעולה 🤣

– התאריך ההיסטורי הזה מהווה אסון גדול עבור העם הפלסטיני בכלל ועבור תושבי ירושלים בפרט. ירושלים היא המקום שבו הכיבוש בודד את העיר ואת תושביה, והם נותרו להתמודד עם גורלם לבד.

– יאסר ערפאת היטיב עם הציונות יותר מאשר הציונות עצמה…

◀️ מקור: https://katzr.net/4d3120
📷 קרדיט צילום: אל-קדס אל-בוסלה

#הסכם_אוסלו

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/374451773_330266899388102_6567034355083501457_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=rHMFRPdCGr4AX9HpCHK&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAVG1nxur_6bRoD76itX4f-Wrz-6I8UxMYATqv7rEGn2w&oe=65094DA0`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/330528166028642