Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

עשרת הימים בד'ו אל-חיג'ה

עשרת הימים בד'ו אל-חיג'ה

ביום שני 18.6 התחיל חודש ד'וּ אל-חִיגָ'ה (בערבית: ذُو ٱلْحِجَّة) שהוא החודש השנים-עשר והאחרון בלוח השנה המוסלמי. זהו החודש שבו נערך החג', העלייה לרגל לאתרים המקודשים לאסלאם במכה ובסביבותיה.

משמעות שמו של החודש היא "בעל החג' ", כלומר, החודש שבו נערך החג' (העלייה לרגל). החג', שהוא אחת מחמש המצוות העיקריות באסלאם, יכול להתקיים רק בתאריכים הקבועים בחודש זה. עלייה לרגל במועד אחר, המכונה "עוּמְרָה" (عمرة), אינה נחשבת כקיום מצוות החג'.

החג' מתקיים מראשית החודש, ומגיע לשיאו ביום התשיעי של החודש, שהוא יום ערפאת. ביום זה עומדים העולים לרגל למרגלות הר ערפאת הסמוך למכה ומאזינים לדרשה. טקס זה נחשב כטקס החשוב ביותר מבין טקסי החג', והוא שחזור של דרשתו של מוחמד למאמיניו ביום התשיעי של ד'ו אל-חיג'ה בשנת 10 להג'רה (שנת 632 לספירה), בזמן שערך את העלייה לרגל האחרונה לפני מותו.

ביום ערפאת, או "ווקפת ערפה", המוסלמים שלא נמצאים בעלייה לרגל מציינים יום צום. זהו ערב חג, שיחול ביום שלישי הבא 27.6. מהיום העשירי בחודש ובמשך ארבעה ימים נחגג עיד אל-אדחא (חג הקורבן), שהוא אחד משני החגים המרכזיים באסלאם. לפי המסורת המוסלמית, חג זה מציין את עקדת ישמעאל בידי אברהם. עיד אל-אדחא יתחיל ביום רביעי 28.6 מעלות השחר ועד לערב 31.7.

📷 קרדיט צילום: Photo by Fadi El Binni | https://katzr.net/702261

#דו_אלחגה #עיד_אלאדחא #מכה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/355439700_286101457137980_4957608530919976828_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3qpAb2DB398AX8yj5CK&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfBsgdlIPcpWsloTa96jSMgbAi-GaCx4gplSDF51YBM2wQ&oe=649839E4`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/286410593773733