Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סיכום מאי 2023 בעייני הפלסטינים

סיכום מאי 2023 בעייני הפלסטינים

מרכז המידע של ואדי חילווה פרסם דו"ח על חודש מאי, שבמהלכו עקב אחר הפרות והתקפות על ירושלמים ורכושם בעיר. על פי הדו"ח, על אל-אקצא הוטל מצור שבאמצעותו מתנחלים מסתערים על המקום ומתפללים בו, ונמשכים קווי המדיניות של מעצרים, הריסות וצווי הרחקה.

במהלך חודש מאי, אלפי מתנחלים ביצעו את פלישותיהם ההמוניות לאל-אקצא, במיוחד "ביום איחוד ירושלים", שהוא יום השנה לכיבוש מזרח העיר על פי לוח השנה העברי ויום השנה ל"גילוי התורה". כמו כן, נערכו באל-אקצא תפילות ציבוריות והונפו בו דגלי ישראל.

כדי לאפשר פעילויות אלו לציון יום ירושלים, ב-18 במאי 2023 הטילו כוחות הכיבוש מצור על אל-אקצא, משעות הבוקר עד השעה 15:00, שבמהלכו מנעו כניסת מתפללים מתחת לגיל 50, הרחיקו צעירים ורדפו אותם בשערי המסגד וגם מחוץ לעיר העתיקה.

עשרות אלפים הגיעו לירושלים באותו היום ובמצעד השתתפו שרי ממשלת הכיבוש וחברי כנסת. נציגי הציבור והמתנחלים הפגינו בכוונה עם סיסמאות גזעניות הקוראות להרוג ערבים ומוסלמים, והעליבו את הנביא מוחמד, עליו השלום.
עשרות מתנחלים תקפו את צוותי העיתונות עם אבנים, בקבוקים, פחיות ריקות ופחיות מלאות באבנים, אלכוהול ומוטות של דגלים, ופצעו רבים מהם.

יתר על כן, רשויות הכיבוש המשיכו לחלק צווי הרחקה, ומרכז המידע של ואדי חילווה עקב במהלך חודש מאי האחרון אחר 72 החלטות גירוש. החלטות הגירוש כללו הרחקה מאל-אקצא, העיר העתיקה, שייח' ג'ראח, מקום מגורים ואיסור כניסה לגדה המערבית, לתקופות שבין 5 ימים ל-6 חודשים.

מהמרכז נמסר כי בעקבות ההחלטות 46 הורחקו ממסגד אל-אקצא ו-21 הורחקו מהעיר העתיקה.

כמו כן, נמשכו המעצרים בעיר ירושלים במהלך חודש מאי, ומרכז המידע ואדי חילווה – ירושלים עקב אחר 194 מקרי מעצר מהעיר ירושלים. מקרי המעצר כללו 9 ילדים מתחת לגיל 12, 46 בנים, שש נשים שבהן קטינה אחת וכ-6 פלסטינים שנעצרו מעצר מנהלי.

התקפות מתנחלים נגד פלסטינים בירושלים נמשכו גם הן במהלך חודש מאי, ומרכז המידע של ואדי חילווה עקב אחר התקיפות, ופירט:

20/5/2023 מתנחלים תקפו ירושלמים בגז פלפל ובגידופים ברחובות ירושלים. בבוקר הסתערו מתנחלים על היישוב אל-תור, ירו כדורים חיים וניסו להסתער על "בית ספר מקיף א-טור" כדי לזרוק עליו אבנים.

מרכז המידע של ואדי חילווה – ירושלים פיקח על 23 הריסות בעיר, מתוכן 7 בוצעו על ידי בעליהם בהחלטת העירייה. ההריסות כללו בניין מגורים המורכב מ-16 דירות, בתים, מתקנים מסחריים, צריפים, ופילוס של אדמה וגדר. ההריסות בוצעו בסילוואן, ג'בל אל-מוכבר, צור באהר, מחנה הפליטים שועפאט ושייח ג'ראח.

◀️ מקור: https://katzr.net/b38616

#סיכום #אירועים

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/352966104_280688871012572_3599681506823273353_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ncfJ8RPyCqMAX_mrXxN&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfA68K44NIEhbJ6_WoUCwoXo9zXqOaFClI40Lljc6CMs5g&oe=6489FD88`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/280689977679128