Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"המתנה הכספית לחתן לא תעלה על 50 שקלים!"

"המתנה הכספית לחתן לא תעלה על 50 שקלים!"

אביו של חתן מהפנים הפלסטיני (מאזור המרכז או הצפון בארץ) כתב בהזמנת החתונה של בנו שסכום המתנה הכספית לא יעלה על 50 שקלים! זאת, כיוזמה להקל על האורחים מתשלום סכומים גבוהים מאוד בחתונות, שלפעמים הופכות לתחרות ומכבידות על האורחים.

מתנה כספית בחתונות ערביות היא חשובה מאוד ויש לה ערך רב, בני המשפחה מצופים לתת את הסכומים הגבוהים ביותר, והסכום יורד ככל שהקרבה לחתן והכלה קטנה. בכפרים ובערים פלסטיניות שונות תולים את הסכום כשרשרת ענקית ומלבישים על הכלה ובעיקר על החתן.

סכומי המתנה הכספית בפנים הפלסטיני הם הגבוהים ביותר ביחס לירושלים והגדה המערבית. מתנה כספית לחתונה נחשבת כחוב, כלומר מה שחתן וכלה מקבלים היום, הם צריכים להחזיר בחתונות ואירועים של אורחיהם בעתיד, לכן הרבה עוקבים ראו ביוזמת האבא הזה כמבורכת עבור אנשים.

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

למען הכנות.. שיא המוסר
להערכתי, הוא לא רוצה כסף, ויחד עם זאת הוא רוצה כסף, גם אם בצורה סמלית, כדי לא להביך את האורחים.. ג'נטלמן

אם אתה מוותר, אל תבקש כסף בכלל. הכסף בחתונות הוא מתנה והערך שלו מוסרי וסמלי.
כלומר, זה לא הגיוני שעשיר יתן לחברו העני 1,000 שקלים כדי להכריח את העני להחזיר לו בחתונתו.
השאירו את זה גמיש ונסתר בין החתן לקרוביו…

אפילו יותר טוב בלי מתנה כספית.. איש אינו יודע את נסיבותיו של האחר בזמן כל אירוע וחתונה..

כל הכבוד לאבא הזה.. מקל על האנשים..

כל הכבוד לו. המתנה הכספית בחתונות הפכה להיות מוגזמת ויש הרבה אנשים שאין ביכולתם להחזיר את הסכומים שהם מקבלים..

◀️ מקור/ות: https://katzr.net/451807
השימוש בתמונות נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים.

#חתונה #מתנה_כספית

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/351153407_664720975475491_8077968913058909004_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=OXrj8bbmO7MAX8lwtZr&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfApPVHHK1S_w-UIPRGkuyqjKrVjtRMzZ8nr-BVadSa_GA&oe=6485E126`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/279215024493290