Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

החתונה המלכותית

החתונה המלכותית

ביום חמישי 1.6 הנסיך הירדני חוסיין השני בן עבדאללה התחתן עם הסעודית רג'ווה אאל סייף, שקיבלה את תואר הנסיכה רג'ווה – אל- חוסיין על שמו של בעלה הנסיך.

החתונה המלכותית שודרה בלייב בערוצים הירדניים, שבהם ראו את שיירת החתן והכלה יוצאת מארמון זהראן, שם הם חתמו על הכתובה, לעבר ארמון אל-חוסיינייה בעמאן למסיבת החתונה. למסיבה הגיעו מלכים, נסיכים ונסיכות, נשיאי מדינות ועוד נציגים ושגרירים, וזמרים ערביים וירדנים הופיעו מול המשפחה המלכותית.

החתונה עניינה מאוד את הגולשים הערבים בכל הרשתות החברתיות מאז חמישי, וגררה בדיחות ודיונים:

"תסתכלו על הכלה, לא עברה סיוד! הכלות פה מוציאות לפחות עשרים אלף וזה לא מספיק לאפר את פניה.. תראו את הכלה פה אפילו לא לובשת זהב, ואצלנו הן ראוותניות!"
"תראו את השמלה שלה צנועה ומכוסה, לא חושפת את הגוף שלה….המלכה היא מלכה בזכות האישיות שלה, לא בזכות הלבוש שלה. רק תסבירו להן את זה אצלנו שיבינו כבר!"

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

אני רק רוצה לומר שהעגיל שבאוזן שלה שווה יותר מהזהב של כל הכלות שמתחתנות ביוני.
וטבעת היהלום שלה שוקלת כמו הכליות שלי ושל 10 חברותיי.
ואתה אומר שהיא לא לובשת זהב 😅 זה לא שווה בשבילה הזהב אחי..

תביא לכלה שלך אותם עגילים, כתר, טבעת ושמלה שכל כך אהבת.
ואם אתה לא יכול, אז תהיה בשקט כבר..

אה, זה נכון, אבל הכתר, העגיל והטבעת מכסים לבד את החובות של כל אנשי ירדן, וזה עוד בלי שתי החליפות שהיא לבשה ממעצבים עולמיים !!

תהיו כמו המלכים במעשיכם ובהתנגותיכם ותקבלו מלכות לחייכם

◀️ מקור: https://katzr.net/1f0d71

#חתונה_מלכותית #נסיכה #ירדן

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/351318995_2081157005560210_809462971823895689_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MmgMJlqR-kcAX8WHwRB&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAV8hFCZbthu2rflw8lCobTk1wcXBPQ8ZZnt0lahKIX3g&oe=6485C20E`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/278597914555001