Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

נדיבות בני ירושלים – גם בהצלת חיים

נדיבות בני ירושלים – גם בהצלת חיים

שום דבר חדש או מוזר על אנשי ירושלים ❤️
הנוער הנדיב והאמיץ של ירושלים

הצעיר ג'מאל אלזעתרי מא-טור בירושלים פנה ברביעי לבית החולים תל השומר כדי לתרום מח עצם עבור ילדה שהוא לא הכיר, כדי להציל את חייה.

הילדה הייתה זקוקה מאוד להשתלת מח וג'מאל לא היסס לתרום.
ג'מאל היה גם אחד מהמתנדבים הרבים שנתנו דגימת רוק בקמפיין התרומות למען הילד יזיד בדצמבר, 2021.

כל הכבוד וההערכה לג'מאל

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

והשכר על הצדקה הוא רק צדקה, שאלוהים יברך אותך בחייך, בבריאותך ובנעוריך.
ועל איזו נתינה אנחנו מדברים ברוך השם, חסד האדם, חסד המוסר, וחסד החינוך הנכון שאלוהים יברך אותך.

שאלוהים יגמול להם בבריאות וברווחה. בני ירושלים ונעריה הטובים

לא מוזר, בני ירושלים הגיבורים

◀️ מקור: https://katzr.net/dd336c
📷 קרדיט צילום: קבוצת Ask Jerusalem

#הצלת_חיים #נדיבות

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/350846558_243774571681558_4221088549370074205_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=iQf0M1UZxd4AX9d3Ri_&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfBbnvrWEOpaa-LSlkPLEBLG9QOLm4t_NBGuHJ4Uc-DQJw&oe=647E5318`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/275830338165092