Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מה זה תוג'יהי? מילה שתשמעו הרבה בחודש הבא

מה זה תוג'יהי? מילה שתשמעו הרבה בחודש הבא

מבחן התוג'יהי (التوجيهي) הוא מבחן מסכם ללימודים התיכוניים בפלסטין, המקביל לבחינת הבגרות הישראלית. ציוני המבחן משמשים את התלמידים המעוניינים להירשם לאוניברסיטאות ולהמשיך ללימודים אקדמאיים.

הנושאים בבחינה כוללים ערבית, אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, גאולוגיה, אזרחות ולימודי אסלאם או נצרות, לפי בחירה, וציוני המבחן מהווים תנאי סף ללימודים אקדמאיים. לדוגמה, כדי להתקבל ללימודי רפואה בירדן יש ללמוד במגמה מדעית בתיכון ולקבל ציון 85 ומעלה במבחן התוג'יהי.

מבחן התוג'יהי ברשות הפלסטינית התחיל בתקופה שבה היו הגדה המערבית ומזרח ירושלים תחת שלטון ירדן. גם לאחר הכיבוש הישראלי של הגדה המערבית, המשיכה ירדן לפקח על בחינות התוג'יהי ברשות הפלסטינית, וזאת על אף שבשנת 1988 חדלה לטעון על ריבונות בשטחים אלו. לאחר חתימת הסכמי אוסלו החלה הרשות הפלסטינית לפקח בעצמה על תוכנית הלימודים ועל המבחן.

השנה מבחני התוג'יהי מתחילים במזרח ירושלים, הגדה המערבית וברצועת עזה ביום רביעי הבא 7.6 וממשיכים ברצף עד ל- 27.6. תוצאות התוג'יהי עתידות להתפרסם כחודש לאחר סיום הבחינות, כלומר בסוף יולי.

◀️ מקור/ות: https://katzr.net/d78740

השימוש בתמונה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים.

#תוגיהי #חינוך #توجيهي

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/350132253_249807077638279_8699821257021167823_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=CmSnbmdHoKcAX9fXMa6&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfBS-_cyEU2ddl9ahCRmTufVF-7fbuQdQn_QvMFzrBLNjQ&oe=647DAC6F`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/275484984866294