Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מחכים לתגובה

מחכים לתגובה

בשעות הלילה החלו דיווחים בתקשורת הישראלית בנוגע לתקיפות של כוחות הצבא ברצועת עזה לעבר מטרות של הג'האד האסלאמי. בעקבות התקיפות חוסלו שלושה בכירים בתנועה, וכן פורסמו דיווחים על הרוגים פלסטינים נוספים. לאחר הודעת החיסולים, פורסם כי שם המבצע הוא "מגן וחץ".

מנהל המתחם הרפואי אל-שיפאא בעזה, מוחמד אבו סלמיה, דיווח בבוקר: "13 פלסטינים, בהם 4 ילדים ו-6 נשים, נהרגו במהלך תוקפנות הכיבוש נגד רצועת עזה, לאחר שמטוסי הקרב הישראליים פתחו באש על אזורים שונים ברצועה. בנוסף לפחות 20 נפצעו, וחלקם באורח אנוש וקשה."

המשפיען הירושלמי אוסאמה ברהם הספיד את הילדים ההרוגים >

"הילדות הופכת לגופות מבותרות!
הבוקר קמנו בתחושות כבדות..! בוקר קשה מלא בדם, בחורבות.. ובחדשות כואבות!
ועוד עכשיו הצבא מסתער על שכם ומטיל מצור על בתים.. אולי מדובר בטבח חדש! אולי בקרוב נהיה עדים לעוד הלוויות גם בעזה וגם בגדה המערבית.. וכמובן לעוד כאב!

נהיה עדים לעוד אמהות שכולות ולעוד סיפורי בכי!
והמתקפה תימשך.. אבל גם העמידה האיתנה שלנו תימשך למרות כל הסבל..!
שאלוהים ישמור על כל פלסטין.. ובירתה.. ועריה .. ואנשיה…"

ברהם התייחס גם לכך שהתקשורת הצבאית משתמשת בפסוקים מהקוראן לקביעת שם המבצע על רצועת עזה, והגיב >

"כאילו דאעש מדבר עברית!
צבא האספסוף הפושע!
משתמש בפסוקים כדי לשווק את הנרטיב שלו ולתת לגיטימציה לרצח ולדם.. !"

מזווית נוספת, עד כה,לא נצפתה תגובה מטעם הפלגים הפלסטיניים החמושים, מה שמעלה את רמת הכוננות בקרב ההנהגה והעורף בישראל כהיערכות להסלמה צפויה.

גם בצד הפלסטיני התייחסו לתגובה שטרם הגיעה מטעם פלגי ההתנגדות הפלסטיניים החמושים. כך שהרחוב הפלסטיני הוא כמו הרחוב הישראלי, מחכה לראות מה תהיה התגובה. מתוך הניתוחים והפרשנויות, גם ברחוב הפלסטיני משערים כי ההתנגדות הפלסטינית נערכת לשיגור מתקפות טילים גדולות לעבר ערי המרכז בישראל בשעות הערב.

◀️ מקורות: https://katzr.net/d3bb4b | https://katzr.net/d71768 | https://katzr.net/c62664 | https://katzr.net/b90e3e | https://katzr.net/e87240

📷 קרדיט צילום: עמנואל ילין

#עזה #מלחמה #צבא

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346064448_754646876338159_7167607421785751479_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7islRTo0H1QAX_i0saL&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfDdNdyZyxfNmneEvlxj-pzaqXb1hh5fYFxBwS8GEsB2wg&oe=645F8072`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/262630712818388