Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מה הירושלמים חושבים על בתי הספר הפרטיים

מה הירושלמים חושבים על בתי הספר הפרטיים

בקבוצת Ask Jerusalem נשאל על ההרשמה לבתי הספר הפרטיים במזרח ירושלים https://bit.ly/3Yi1dEX >

"רישום בבתי ספר פרטיים ומבחני קבלה – אני רוצה לשמוע את דעת הרחוב הירושלמי "

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

עדיף שיסגרו את בתי הספר הפרטיים כבר!
אלה בתי ספר של כסף מבוזבז.. הם רוצים שילד בן 3 ידבר שפות כאשר המורה שבוחנת אותו לא יודעת אף שפה מביניהן..

לפי מה ילד בן 5 מוערך?! על סמך מה? איך מחליטים אם ילד מתקבל לבית הספר או לא? ואם אין לילד אחים וגם אבא שלו אינו בוגר אחד מבתי הספר האלה.. מה יעשה אז?

הם רוצים שהילד בן 3 יסיים דוקטורט כדי לקבל אותו לבית הספר..!

מי שרוצה בית ספר פרטי זאת בחירתו, אבל אז הוא צריך לקבל את תנאי בית הספר בלי להתלונן… אלו הם החוקים שלהם, ומי שלא אוהב אותם רשאי לא לבחור בהם כי בעצם אינם יותר מאשר בתי ספר של העירייה, אין בבתי הספר הפרטיים סביבה טובה יותר או חינוך טוב יותר…

הדרישות הפכו לבלתי נסבלות, כאילו הם רוצים ילד עם מאפיינים של חוקר, כאילו המושבים אצלם הם הדרך לגן עדן!

השימוש בתמונה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים.

#חינוך #בית_ספר_פרטי

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344773160_775533407480439_7542101405622677684_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=r-mYaDzbg5AAX-IzpxN&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfBk8NnFfrnBvzvOvPevPgUBKNyJi06Xq5ayWTyTWLlfdw&oe=6454CBF5`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/258291703252289