Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"הכיבוש מנצל את החגים היהודים כדי לפגוע בירושלמים ובמסגד אל-אקצא"

"הכיבוש מנצל את החגים היהודים כדי לפגוע בירושלמים ובמסגד אל-אקצא"

ג'מאל עמרו, המומחה לענייני ירושלים, מסביר לרשת אל-קסטל ש״הכיבוש רוצה לחלק את זמני התפילה באל-אקצא – למוסלמים במהלך התפילות, ולתנועות המקדש בכל שאר הזמן״. הוא טוען כי "מתקפת הכיבוש השנה היא חסרת תקדים, חמושה ויש לה יכולות פוליטיות בלתי מוגבלות, מול עם חסר הגנה…״

מעבר למספר הפולשים הרב – יש התגברות של ביצוע טקסים יהודיים בגלוי. באיצטלא של ״חופש הפולחן״ "תנועות המקדש פועלות להצית מלחמת דת על ידי הסלמה במסגד אל-אקצא ותקיפת מתפללים והכל בגיבוי של כוחות הכיבוש.״

הכיבוש מנסה לחלק את אל-אקצא בזמן ובמרחב ולתת עדיפות לאירועים יהודיים על פני מוסלמים. זה כבר לא רק שיהודים נכנסים כשמוסלמים אינם מתפללים, היום קל להיום יותר לפלוש בכל זמן.

זה הזוי, טוען עמרו, שהממשלה הכי גזענית, פשיסטית וימנית טוענת לחופש פולחן וחופש גישה למקומות הקדושים בעודה מדירה את רגליהם של מוסלמים. זה עלבון לכל מוסלמי באשר הוא.

העתכאף (שהייה רצופה במסגד לצורך עבודת האל) "היא הדרך היחידה להתעמת עם התוכניות הציוניות במסגד, ולהדוף פלישות". הוא טוען שהמוסדות הרשמיים שאחראים על ההגנה על מסגד אל-אקצא, כמו הוקף האיסלאמי ומחלקת ההקדשים הירדני, השתיקה שלהם היא שמאפשרת לכיבוש להעז לתקוף מתפללים ולגרשם.

״הסכנה החמורה ביותר למסגד מגיעה בשבוע השלישי של הרמדאן שיוצא על חג הפסח היהודי – ימים שיביאו פלישות נרחבות אל מול תחילת עשרת הימים האחרונים שבהם מצוות העתכאף פופולרית מאוד״.

◀️ מקור: https://katzr.net/d08265
📷/🎥 קרדיט צילום: עיזאת ג'מג'ום

#מסגד_אלאקצא #רמדאן #פסח

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/338932840_237199605351382_3806077133993026269_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=o2UOWBF3oX4AX8TDGvI&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAV5n2Y0ZU7S9JuNZptFKpOZGkWuPdAMV0Usa_Ra-cIvg&oe=642AD43A`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/241175314963928