Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"דמוניזציה של חודש הרמדאן"

"דמוניזציה של חודש הרמדאן"

בדו"ח שהכין העיתונאי הירושלמי אחמד אלבודירי לערוץ אלר'ד בליל הרמדאן הראשון, הוא מתאר את החשיבות של החודש לפלסטינים ולירושלמים ומתריע על נסיונות הדמוניזציה של החודש הקדוש. https://fb.watch/js1FxzHGig/ >

התקשרות הישראלית ו"מומחי הביטחון" הישראלים טוענים שהרמדאן יהיה חודש קשה. ואני שואל למה הם מנסים לעשות דמוניזציה של חודש הרמדאן?!

במציאות, חודש הרמדאן בשטחים הפלסטיניים, וכאן בעיר ירושלים, הוא חודש האהבה, השלום, הפולחן וחודש המסחר. הסוחרים שמחכים לחודש זה משנה לשנה. זהו החודש הפורה ביותר בעיר מבחינה מסחרית ודווקא הכוחות הישראלים הם אלה שמייצרים את הבעיות.

אחד הסוחרים תיאר את האווירה המיוחדת בשווקי העיר העתיקה לאורך החודש הקדוש:
"בחנוית העיר העתיקה, ובמיוחד באיזור מסגד אל-אקצא, האווירה שונה ברמדאן. אנשים הולכים לקיים תפילה ופולחן, ואז חוזרים לקניות ולוקחים מתנות לילדים שלהם. מה שהם קונים פה, הם יכולים למצוא בכל מקום אחר, אבל העבודה שקנו את זה מירושלים היא המשמעותית עבורם."

ברמדאן 21 משטרת ישראל התגרתה בצעירים בבאב אל-עמוד [שער שכם] ובשייח' ג'ראח. משטרת ישראל המשיכה לרסס מי בואש ולירות רימוני גז והלם. צעדת הדגלים הציונית גם היא תרמה לעליית המתח, למרות האזהרות הרבות שהמצב על סף פיצוץ – וזה מה שקרה ויצר את המלחמה בעזה.

סוחר אחר בעיר העתיקה אמר לאלבודירי: "ירושלמים לא צריכים להתעסק בכל החדשות והמידע הכוזב שאנחנו מקבלים – גם אם הם יוצאים משרים או מראש הממשלה – אל לנו להתדרדר להתגרות של הכיבוש"

אלבדירי מסכם: "ממשלת ישראל, שמתריעה מפני חודש הרמדאן, מתעלמת מכך שחודש הרמדאן היה לפני הכיבוש וימשיך גם אחריו. מי שחיפשו הסלמה במשך שנתיים הם קיצונים ישראלים שהיום יושבים בממשלה.

תרגום הנכתב בתמונה : "התקשורת הישראלית מנסה להפיץ חשש מהסלמה לקראת הרמדאן"

📷 קרדיט צילום: צילום מסך מדיווח אחמד אלבודירי לערוץ אלר'ד

#העיר_העתיקה #מסחר #רמדאן_כרים

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/337248052_528613099349206_3320833653983323950_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=waahG6aK6D0AX8V9X67&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAdPjBOgBnTmXC6yr-7S4AlJFMR0p1rkLyvJqqFQOuHjQ&oe=64253685`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/239183061829820