Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מסגד אל-אקצא מכין את חצרותיו לאורחי הרמדאן

מסגד אל-אקצא מכין את חצרותיו לאורחי הרמדאן

השייח' עומאר אלכיסוואני, מנהל מסגד אל-אקצא, סיפר למרכז המידע וואדי חילווה על ההכנות במסגד לקבלת החודש הקדוש https://fb.watch/js3xlHWLBZ/ >

הגיע חודש הרמדאן הקדוש שאנו מכנים אותו חודש אלאקצא וחודש ירושלים, בו מברכים את מסגד אלאקצא אורחיו המגיעים להתפלל במסגד המבורך. יש הכנות רבות מטעם מחלקת ההקדשים האסלאמית והנהלת המסגד לקבלת החודש הקדוש הזה במגוון מישורים. כמובן שנקיים את תפילת התראוויח מהיום הראשון של הרמדאן ועד סוף החודש בעזרת וברכת אלוהים ויש גם תוכנית של שיעורים יומיים לאחר כל תפילה ובימי שישי במשך החודש הקדוש.

תיאמנו עם ועדות רפואיות שידאגו לשירותי עזרה ראשונה במקרה הצורך, בנוסף לנערי הצופים שיהיו בכל ימי שישי ובלילת אל-קאדר כדי לסייע למתפללים בחצרות המסגד. בנוסף נפגשנו עם ועדי הסדר וארגון שיסייעו לשומרי אל-אקצא בשעריו ובחצרותיו, ויארגנו את כניסת המתפללים ויציאתם, במיוחד בימי שישי ובעשרת הימים האחרונים של הרמדאן. ועדות התרומות יספקו מזון בתיאום עם מחלקת ההקדשים האסלאמית לאורך כל השבוע, תמרים וחלב, וכן אוכל חם לבאים למסגד אל-אקצא, ולשוברים את הצום בחצרות המסגד המבורך. תיאמנו גם עם קבלן ניקיון כדי לנקות את המסגד משאריות האוכל אוכל, והשירותים אחר הצהריים ובבוקר.

הוצבו שלטים בשערי המסגד עם שמות השערים על מנת להדריך את המתפללים והאורחים הנכבדים. בנוסף לצוותי הכבאות ותנועת הצופים שמכינים פעילויות לילדים במסגד אל-אקצא, ועדות הארגון יפעילו את הילדים וידאגו להם בעת התפילות כדי שלא יאבדו את הוריהם.

אנו מבקשים מאלוהים הכול יכול להעניק ביטחון ובטיחות ללכל המוסלמים באשר הם ולעם הפלסטיני בפרט ולכל מי שעושה את המסע למסגד אל-אקצא, כל עאם ואנתום בח'ייר בשם וברצון אלוהים.

צילום: עיזאת ג׳מג׳ום

#מסגד_אלאקצא #רמדאן_כרים

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/336914894_1469591790240118_3930777804168295100_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=GFg1CJ964UkAX-Yr-p_&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfDZGN-SmEn7YN0cunzTjKo2epRRj5hUP1LBMeVr–dXLg&oe=6421B0D4`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/237989911949135