Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

שני צדדים למטבע

שני צדדים למטבע

ביום שלישי 7.3 ביצעו כוחות הכיבוש טבח בג'נין שהוגדר על ידם כמבצע צבאי.
6 פלסטינים נהרגו בינם, לפי דיווח התקשורת העברית, מבצע הירי בחווארה לפני שבוע. סרטונים מהאזור תיעדו את אלימות הכוחות במחנה תוך שימוש בדחפורים, רחפנים, פגזים ונשק ידני. כמו כן, תקפו אמבולנס שהגיע לאזור לחלץ נפגעי ירי.

למחרת, כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית תקפו את הלוויית אחד השהידים, עבד אל-פתאח חרושה וירו במשתתפים בה רימוני גז עד שארון הקבורה נפל.

הפעיל הירושלמי אוסאמה ברהם כתב >
"האם יש הסבר??
קיבלנו את הסרטונים האלה https://katzr.net/4eb7bd עם הכותרת: כוחות ביטחון הרשות מדכאים את הלווייתו של שהיד בשכם..
יש תמונה של גופה מונחת על הקרקע, תמונות של רימוני הלם שנזרקו לעבר אבלים.. ריצות, חיילים ומצור על האנשים.. זה אמיתי?
האם השליט הצבאי מנע הלוויה בשכם? האם מישהו העז להפיל גופת שהיד בפינת הכביש!
מתוך אימת הסיפור המזעזע אני שואל!!!
האם חייל שהוכשר במנהל האזרחי העז לבצע את הפשע הזה ??
האם זה שהפיל את הגופה מדבר ערבית ??
האם הלוויה הזו דומה להלוויה של שרין אבו עאקלה ולהלוויה של מוחמד א-שריף?!
אבל החיילים כאן לא הצליחו להוריד את הארון!!! האם החיילים שם הצליחו להפיל אותו!!!
מי שעשה זה בקשתו לסליחת אלוהים לא תתקבל! הוא פושע בלתי נסלח..
ארור מי שרודף גופה!! ארור מי שמטמא את הטהרה!"

התקשורת הערבית דיווחה על תקיפת ההלוויה, וקריינית ערוץ אלג'זירה טעתה ואמרה "כוחות הכיבוש תקפו את הלוויתו של השהיד עבד אל-פתאח חרושה". מיד אחר זה היא תיקנה את המשפט ל"כוחות בטחון הרשות תקפו את ההלווייה". פעילים פלסטינים וירושלמים רבים התייחסו לטעות וראו בהתייחסות לרשות הפלסטינית וכוחות הכיבוש כשני צדדים של אותו מטבע.

ברהם כתב על זה https://katzr.net/eae762 > " האם טעתה, או צדקה?
האם זה היה בשוגג או בכוונה?
אולי מוחה, כמו שלנו, לא הבין את האירוע והשלכותיו
אנחנו כמוך… מבולבלים!"

השימוש בסרטון נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים.

#גנין #טבח #הלווייה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-10/334929680_765068655186446_8832844648350546204_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=ad6a45&_nc_ohc=2OtLpX9SCucAX8UwV4u&_nc_oc=AQlaMnhjxj0QDD-NQUEDp90HRHPWJSoo13_2NZ-jCULykRl0B9EcFtno52xfepA2sko&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCv2_qXJRhoFPMf3hNc0-s5JxSRojm2iUXcjv6CvWQxdg&oe=640EA256`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/229935466087913