Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תאונת דרכים קטלנית במחנה הפליטים שועפאט

תאונת דרכים קטלנית במחנה הפליטים שועפאט

שתי אחיות ואח ממשפחת אל-רג'בי, שחצו את הכביש ביום חמישי, 2.3, כדי להגיע לבית הספר, מתו בתאונת דרכים.

נהגת הרכב, מורה ירושלמית שהייתה בדרכה לעבודה בבית ספר אחר, היתה ברכב יחד עם בנה בן השנתיים ולפי עדי ראייה, התאונה הייתה תוצאה של מפגע חמור ומתמשך ברחוב.

המשפיען הירושלמי אוסאמה ברהם כתב על התאונה ועל תוואי השטח המסוכן שברחוב https://katzr.net/59e108 >

"התאונה אירעה ׳ברחוב המוות׳, כפי שנקרא בפי התושבים והנפגעים הבוקר היו ילדים. עיריית הכיבוש אחראית על אזור זה ורשלנותה היא הסיבה לתאונות אלו. חשוב לציין כי תושבי השכונה פנו לעירייה יותר מפעם אחת לגבי המפגעים ברחוב הזה ללא הועיל.

בסרטון המצורף ניתן לראות שגם הפרמדיק שניגש לתת טיפול עצמו נפל מהאופנוע עליו רכב, כראיה למצב המסוכן של הרחוב הזה.

אני חושב שהתושבים צריכים להחריף את הדרישה נגד עיריית הכיבוש לשיפור מצב הרחובות והתשתיות בשכונות מזרח ירושלים, וזה לא נחשב כהכרה בריבונות הכיבוש, אבל גורם זה חייב לקחת על עצמו את אחריותו כלפי התושבים שחיים תחת הכיבוש שלהם. שאלוהים ייתן סבלנות למשפחה וירחם עליהם"

ביום שבת 4.3 נערכה ישיבת "עטווה" [בקשת סליחה ותשלום דמי דם] בין משפחת אל-רג'בי לבין משפחת הנהגת ואבי הילדים שמתו סלח לאישה שגרמה לתאונה, למען אלוהים.

ברהם כתב על סליחה משפחת אל-רג'בי https://katzr.net/fd07aa > " איש לא מכובד אלא בנדיבתו.. כשקוראים את הידיעה הזו, הלב מתמוגג למרות הכאב שבאירוע! משפחת אל-רג'בי חוקקת חוק חדש ומרשימה את העיר בנדיבות המוסר שלה.. הוכחתם שאתם מהמכובדים ביותר שאללה יגמול לכם במעשיכם.."

השימוש בתמונה/סרטון נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים.

#תאונה #מפ_שועפאט

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/332040429_460665236200907_39280185936871497_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=-tG1yeHPYdQAX8j0kcX&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfDfUvHHQXyy0EBgfJT0aeMQA6ehFEqFXL_IE0jtlGrv5A&oe=640993A5`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/227821569632636