Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

פסגת החירום בירדן בעיניים פלסטיניות

פסגת החירום בירדן בעיניים פלסטיניות

העיתונאי הירושלמי אחמד אלבודירי הציג את דעתו על ועידת החירום הפלסטינית-ישראלית שמתקיימת היום ראשון 26.2 באל-עקבה, ירדן.
/https://fb.watch/iX5oGxahWo

"הפגישה בעקבה היא פגישה ביטחונית – מה זה אומר? אין לזה שום קשר לשום בעיה פוליטית כמו הסכסוך הפלסטיני, או הפליטים הפלסטינים… זה קשור לתיאום ישיר בין הרשויות הפלסטיניות והישראליות במישור הביטחוני.

״מטרת הועידה היא להרגיע את המצב בגדה המערבית, להוריד את מפלס המתח בקרב האוכלוסייה הפלסטינית לפני חודש הרמדאן מתוך החשש הישראלי שהמצב הולך להתפוצץ לא רק בגדה אלא גם בירושלים ובעזה.״

מהצד הפלסטיני, אלבודירי מסביר, יש צורך להפיג את המתח הקיים בגדה כתוצאה מהתקפות הצבא והמתנחלים. בעיקר שההנהגה הפלסטינית רואה את הדעה האמריקאית מוטה לחלוטין לצד הישראלי.

עם זאת, פלגים פלסטיניים רבים רואים בפגישה זו כדקירה בגב, כיוון שהיא לא מוסיפה או משיגה כלום במישור הפוליטי אלא רק תיאום ביטחוני.

את דחיית המפגש, אלבודירי מנתח שהוא לא רק נדחה מאוד על ידי הצד הפלסטיני הפוליטי-המפלגתי, אלא גם נדחה עממית. "הפלסטינים תומכים ונותנים לגיטימציה לגוב האריות כחלופה לרשות שעד היום לא נתנה כל הגנה לעם הפלסטיני מהתקפות הצבא והמתנחלים, בעוד שהם רואים את ערין אל-אסוד פותחים באש לעבר תוקפיהם. "

💬💬 תרגום תגובות נבחרות💬💬

נדרש גוף פלסטיני עצמאי ומקובל שיארגן משאל עם שבו ישאלו העם על האפשרויות העומדות לרשותו.
לגבי העמידה מאחורי ההנהגה הפוליטית הנוכחית או ללכת עם האפשרויות שנבחרו על ידי גוב האריות

מפגש שקרי ונגד העם הפלסטיני כדי לייהד את ירושלים – זהו סיכום המפגש, עבדו עלינו הרבה שנים

קונספירציה, בוגדים ומשתפים – כולם במפגש אחד..

#פסגת_חירום #ירדן

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/333909863_1287505218471957_2262599427552595592_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=JWRWMJ3pFjUAX8sklHi&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCTRHWYqQYGGNHA6KHMwT_Q_DP4JEiVHbmYRAqxg_AKow&oe=64012944`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/224265053321621