Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ועד ההורים המרכזי של מזרח ירושלים פירסם פוסט על כוונת העירייה לאחד את שני בתי הספר היסודיים אלמלאוויה – שמלמד בנות, ואלעומריה בו לומדים בנים, בעיר העתיקה https://katzr.net/e34285 >

ועד ההורים המרכזי של מזרח ירושלים פירסם פוסט על כוונת העירייה לאחד את שני בתי הספר היסודיים אלמלאוויה – שמלמד בנות, ואלעומריה בו לומדים בנים, בעיר העתיקה https://katzr.net/e34285 >

"חייבים לשמור על בתי הספר ההיסטוריים בעיר העתיקה….!

קיבלנו הודעה מוועדי ההורים של בתי הספר אל-מילאוויה ואל-עומריה, שישנה כוונה לאחד אותם, יחד עם בית הספר לבנות אל-קדיסיה, בבניין בית הספר אל-מלאוויה, לבית ספר מעורב של בנים ובנות יחד. עתיד הבניין ההיסטורי של בית הספר אל עומריה, בשלב זה, לא ידוע.

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה כללית של וועדי ההורים, שהביע את התנגדותו לתהליך השילוב מטעמים חינוכיים ודתיים. ביום שבת 18.2 תושבי העיר העתיקה וההורים הפגינו במגרש בית הספר אל-מילאוויה, נגד האיחוד בתי הספר וקראו להמשיך את המחאה.

אנו דורשים שהתכנית הזו לא תעבור. דורשים תמיכה וקידום החינוך בתוך חומות העיר העתיקה, שימור והרחבת בתי הספר שלנו והגנה על תלמידים ותלמידות בעיר העתיקה."

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

זה ממש מצער מה שאנחנו שומעים

אנו פונים להורי בתי הספר אלמלאוויה ואלעומריה, יש לשמור על מעמדם של שני בתי הספר. רק אתם, ועדי ההורים, יכולים לעצור את הפארסה הזו ולשמור על שני מוסדות החינוך העתיקים הללו.

כולנו חייבים לעמוד כדי למנוע כל שינוי או החרמה של בתי ספר, בעיר העתיקה במיוחד.

אנחנו דוחים את השילוב, וחייבים, כל ההורים, לעצור אותו בכוחותינו..

📷בתמונה – בית הספר אל-עומריה / צילמה: רולא פראח

#העיר_העתיקה #חינוך

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/332190665_9611188588907419_3484204414460178129_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ntc42nOc3PMAX9wnaC-&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCjQNTShW-z2L-0NXrPWiOUckZLeuU7BD0vDF0m3r90rA&oe=63FAEFB4`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/222792896802170