Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"דחיקה לשוליים, הזנחה והצטברות של אשפה באזורים הפלסטינים הצפופים והמבודדים באל-קודס"

[תרגום תוכן הכתבה:]
אל-קודס

"האיזור הזה נמצא בלב העיר אל-קודס [ירושלים], הוא השער המזרחי לעיר אל-קודס. ניתקו אותה באמצעות גדר ההפרדה והפכנו להיות מוזנחים.. מוזנחים מצד עיריית ירושלים. אין בניין פה שלא משלם ארנונה, שהיא מס השירותים, ולמרות זאת אנחנו לא מקבלים שירותים מהעירייה.
כפי שאתם רואים לאיזורים אלה לא נכנס קבלן האיסוף של האשפה. התושבים נאלצים לשים את האשפה במקום כמו זה, ולשרוף אותה, וזה גורם לנזק סביבתי לתושבים, לכן הם נאלצים לזרוק את האשפה מאחורי גדר ההפרדה.
הקבלן שנמצא מאחורי גדר ההפרדה צריך גם כן לשרוף את האשפה, והיא מוציאה עשן, והעשן שהיא מוציאה מסרטן והתושבים מריחים את זה… הצטברות האשפה פה ומאחורי גדר ההפרדה הובילה להימצאות מכרסמים בסביבה ממכרסמים גדולי מימדים ועד למרכסמים קטנים.
ואנחנו לא מוצאים פתרון!
למרות שאנחנו כל הזמן מגישים שוב ושוב תלונות לעיריית ירושלים,היא ממשיכה להזניח את האיזור הזה באופן מוחלט.
הילדים משחקים ביחד ברחובות שמלאים באשפה, אין מקום לילדים שילכו לשחק בו.
אתה יוצא בבוקר לעבודה, אתה מוצא את האשפה בדרך. העירייה לא נותנת לנו את הדברים הבסיסיים כמו: חשמל, מים, איסוף אשפה. יש לי כמה ילדים שמטופלים עקב הנזק שנגרם מריח האשפה. אחד הילדים שנמצא בבית ספר פרטי, מכיוון שהריח גרם לו בעיות בדיבור, הריח של הזבל וריח הגז שהצבא זורק. לפעמים כשמתחשק לעיריית ענאתא, ששייכת לעיריית ירושלים, היא מגיעה פעם בשלושה ארבעה חודשים לאסוף את האשפה."

– אלג'זירה – עמוד אל-קודס

[תרגום תגובה נבחרת:]
"אתם צריכים להקים מוסד עממי שימומן על ידי תושבי השכונה בהתאם לאוכלוסייה החיה בה. תפקידו של המוסד הזה יהיה לנקות את האשפה מהשכונה כולל הצבה של מכולות אשפה שיכסו את כל האזורים בשכונה. אחראי ניקיון ימונו ממשפחות השכונה, או שלא ממשפחות השכונה ואז שכרם ישולם על ידי תרומות מהמשפחות. כך יהיה גם התשלום על פינוי הפסולת והשמדתה באמצעות רשת הניקיון שהוקמה. עיריית ישראל לא רוצים לעשות דבר ושום טובה לשכונה שלכם או לבית שלכם ולכן האחריות לנקות היא עליכם. אז גם אם נדחקתם לשוליים בגלל הכיבוש ומשום שאתם פלסטינים הבריאות של הילדים שלכם היא בידיכם."

#זבל #עיריית_ירושלים #ניר_ברקת

تهميش وإهمال وتكدس للنفايات في المناطق الفلسطينية المكتظة والمعزولة في القدس

– اسسوا مؤسسة شعبية نفقاتها تكون على حساب مواطنوا الحي او الحارة حسب التجمع السكاني بهذه البقعة ، وظيفتها تكون تنظيف الحي من النفايات والاستمرار على ذلك اي شبكت حاويات تغطي كل فروع الحي وموظفون نظافة من اهل الحي او خارجه رواتبهم او معاشهم من سندوق قائم على تبرعات اهل الحي اي كدفع عمولة تخليصه من نفاياته واتلافها بواسطة شبكة النظافة المؤسسة من خلالهم ، ولا بدهم حاجة وجميلة بلدية اسرائيل حيكم هو بيتكم فمسؤلية تنظيفه عليكم اذا كنتم مهمشين بسبب الاحتلال لكونكم فلسطينييون وصحت ابنائكم مؤلية بين يديكم

https://goo.gl/MKfzdP

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1795950170699834