Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תגובות ירושלמיות ל״ט.בח״ בג׳נין

תגובות ירושלמיות ל״ט.בח״ בג׳נין

בחדשות הפלסטיניות דיווחו שעם שחר כוחות הכיבוש פלשו למחנה ג'נין עם ג'יפים צבאיים, דחפורים ומזל"טים.
הכוחות תקפו בית חולים ג'נין וירו בתוכו רימוני גז. הם תקפו אמבולנס שנכנס למחנה כדי לטפל בפצועים. בנוסף, ירו טילים נגד טנקים על דירת מגורים.
​​בית החולים ג'נין הודיע על 10 שה.ידים, בהם קשישה, ו-20 פצועים, 4 מהם במצב קשה ועלולים לשה.ידים.

לפי הדיווחים הפלסטינים, "כוחות הכיבוש יצאו ממחנה ג'נין לאחר שביצעו שם טבח".
בירושלים, פלסטינים קראו לשביתה רבתי בסולידריות עם ג׳נין ועם הפלישה לכפר עקב. עימותים עזים פרצו בא-ראם מצפון לירושלים, רמאללה ומחסום קלנדיה, קלקיליה, בנוסף לעצרות המוניות בעזה.

המשפיעים הירושלמי אוסאמה ברהם כתב הודעה להנהגה הפלסטינית >
"הנשיא הפלסטיני קורא לישיבת חירום לאורי אירועי ג׳נין.
אדוני הנשיא, אנחנו מחכים לתוצאות בשטח. אם הפגישה שלך תשאר סטרילית, אל תיפגשו!
אחרי הפגישה, כשתצעקו ותאיימו וכנראה גם תשקרו, תזכרו שיש בתים שמלאים בבכי!"

ברהם גם כתב על מה שקרה בג'נין " אל תתנו לגיטימציה למוות ורצח! למרות שהיתה התנגדות, לא היה שם קרב, אלא טבח!
זאת מדינה שמשתמשת בהרג והממשלה גוררת את האזור לאסון, והעתיד כואב..
הו אלוהים, שמור עלינו!"

העיתונאי הירושלמי אחמד אלבודירי>
"אין משבר בממשלת ישראל. לכן, הניתוח שמה שקרה זה ייצוא של משבר ממשלתי פנים ישראלי דרך מבצע צבאי על ג'נין שגוי. המבצעים הצבאיים בג'נין נמשכים מאז ממשלת ״המרכז״ הקודמת! לכן, לא מדובר בתגובה, אלא בגישה אסטרטגית מדינית-צבאית ברורה שאינה צריכה פרשנות."

הטעות של הצבא, לפי אל-בודיירי, היתה מבצעית. כוחות ההתנגדות גילו את הפלישה שלהם והם נאלצו להשתמש בכח הרבה יותר גדול ממה שתיכננו.

◀️ מקורות: https://bit.ly/3R8oGp7 | https://bit.ly/3DjqXbr | https://bit.ly/3XH215J | https://bit.ly/3wvrjI3 | https://bit.ly/3Hv8rzj | https://fb.watch/iijCvDpx7c/ | https://bit.ly/3Jgvkry | https://fb.watch/iijFP6PL2L/ | https://fb.watch/iijJ11lygx/ | https://fb.watch/iik20IXBcj/ | https://bit.ly/3HwCrei

📷 קרדיט צילום: התמונה השניייה : עודאי דעיבס – וופא | השימוש בשאר התמונות נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים.

#גנין #טבח

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/326927234_717834483235372_9192797048275543330_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=u1FKErU9RQkAX-y4kPq&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfDtGCKTpvbk_cII1H7YQPaZFNymkQBMMpQxH_gt8pMhbg&oe=63D836BE`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/217807860634007