Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בהמשך לפוסט האחרון שלנו על החלטת הרשות הפלסטינית לגבות שקל מכל פלסטיני לתמיכה בירושלים דרך חשבוניות הטלפון, נשמעו קולות ירושלמיים רבים בתגובה לנושא >> https://bit.ly/3XxJybQ

בהמשך לפוסט האחרון שלנו על החלטת הרשות הפלסטינית לגבות שקל מכל פלסטיני לתמיכה בירושלים דרך חשבוניות הטלפון, נשמעו קולות ירושלמיים רבים בתגובה לנושא >> https://bit.ly/3XxJybQ

העיתונאי הירושלמי אחמד אלבודירי העלה אתמול שאלות חשובות בלייב מהעמוד שלו –

"הבעיה היא לא בשקל, אלא באמון במי שהטיל גביית השקל הזה! אין לאנשים אמון כבר! כמו בקמפיינים קודמים שאנשים לא ראו את התוצאות או ההחזרים שלהם, כמו בתקופות הקורונה ועוד.

השאלה הראשונה שעולה פה: האם תושבי ירושלים הם קבצנים? לא! זה בושה כשאומרים שתושב ירושלים צריך שקל מתושב שכם, חברון, מחנה בלאטה או כפר ביתא. בושה גדולה! אנשי הגדה המערבית נתנו הרבה יותר מהשקל הזה, הם נתנו את הדם שלהם!"

אלבודירי המשיך ושאל על בחירת חברות הטלפונים לגבייה: "ניכוי כסף בלי אישור של אנשים זה גניבה! זה בכלל לא עניין של עשיר או עני! השאלה הכי גדולה היא למה, כשאתה כופה את הקמפיין הזה, כופה אותו דרך חברות הטלפונים? היום אפילו לילד בן 8 יש טלפון, אז הוא מחויב לשלם?! גם בזכאה [אחת ממצוות האסלאם, לתרום כסף לצדקה] זה אסור לחייב קטינים!"

אלבודירי גם נגע בדבריו בשאלות פופולריות ורחבות יותר: באיזו זכות "הנשיא" מקבל החלטות נשיאותיות כשלא התקיימו בחירות מאז 2006? על איזה בסיס הוא עדיין מחליט? והשאלה הכי חשובה היא איפה אתם מתכוונים להוציא את הכסף כשיגיע לירושלים?! לא משקיעים במפעלים או בבתי חולים! עדיף שיבנו אותם בגדה או בעזה!

תמיכה בשיקום העיר העתיקה? זה כבר קורה וכבר כמעט הושלם. לבנות בתי ספר? אין לכם דרך לקבל אישור לבניית בתי ספר בירושלים! אנחנו בכלל נאבקים בהחרמת ספרי הלימוד ועל שמירת תכנית הלימודים והנרטיב שלנו כאן! אז לאן בדיוק הכסף הזה ילך?"

פואד אבו חאמד, מרצה למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, איש עסקים ופעיל חברתי בירושלים כתב בעמוד שלו בנושא >

"תמכו בירושלים בשקלים? מגוחך ועצוב בו זמנית, ומקומם עוד יותר! החלטת הרשות הפלסטינית באה במקביל לישיבת ועדת הכספים של עיריית הכיבוש בירושלים, שאישרה פרויקטים בהיקף של 325 מיליון שקלים למזרח ירושלים!

המספר הזה הוא יותר מפי עשרה מהמספר המצופה מהקמפיין – אם בכלל יגיע לתושבי ירושלים! התקציבים האלה באים במסגרת תוכנית מחושבת ושיטתית לחסל כל חלום פוליטי של הפלסטינים בירושלים. ישראל הבינה שכוח צבאי בלבד לא מספיק כדי לשלוט בירושלים, ויש צורך לשפר את איכות החיים במזרח העיר.

העניין כאן הוא לא ההחלטות הכלכליות של אבו מאזן, השבריריות מלכתחילה, אלא כל המערכת הפלסטינית והתייחסותה לתיק ירושלים, החל בסיסמאות ריקות, שחיתות, חוסר תמיכה מצד המוסדות וארגונים שאינם ממלאים את תפקידם.
ירושלים, אדוני הנשיא, אינה משוחררת בסיסמאות או פירורים!"

◀️ מקורות: https://bit.ly/3Ji4S0G | https://fb.watch/ifK8z5ETEW/

#קמפיין #תמיכה #ירושלים

@img td:`https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/327385681_588421466439608_2571961158852215977_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=j3TImUjmED8AX_zrswQ&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfD2p_kLGAwUK9mBdtWFnb5SZTMqP6iiitMSHa37GWQdCg&oe=63D53544`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/217536673994459