Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"[מנהלת] הדרכונים הירדנית מכחישה את הכוונות שיוחסו לה לפתוח שלוחה באל-קודס להוצאת דרכונים

מאלכ אל-ח'סאונה, ראש מחלקת התקשורת במנהלה הירדנית לעניינים אזרחיים ודרכונים אמר בהצהרה ל'אל-קודס' כי הידיעות על אודות כוונותיה של המנהלה לפתוח שלוחה באל-קודס במטרה להוציא דרכונים ירדניים לתושבים מקדסים [ירושלמים] אינן נכונות.

מספר כלי תקשורת פלסטינים פרסמו בעבר כי ניתן יהיה להוציא דרכון ירדני למקדסים באל-קודס; וייחסו ליו"ר המנהלה פואז שהואן אמירות לפיהן המקדסים יוכלו בקרוב לבצע את פעולותיהם האישיות, כלומר, להוציא דרכון ירדני, ללא צורך לנסוע לירדן."

– מתוך צילום כתבה שהתפרסם בקבוצת "אסק ג'רוזלם"

[תרגום תגובות נבחרות:]

– [צילום מתוך כתבה בעיתון:] "ראש המחלקה לעניינים אזרחיים במשרד הפנים הירדני, פואז שהוואן הודיע כי המקדסיים יוכלו בקרוב להגיש בקשה אישית לשם קבלת דרכון ירדני מבלי שיהיו מחויבים לנסוע לירדן, זאת באמצעות משרד מיוחד באל-קודס שייפתח בשבילם"

– "אנחנו ממציאים שקר ומאמינים לו… ועושים עוד העתק-הדבק"

– "היה נחמד כל עוד זה נמשך"

– "הבעיה היא שאותו עיתון פרסם את הידיעה, ויום לאחר מכן הכחיש אותה…
בזמנו היו עורפים על כך ראשים."


הערת מערכת 0202:
תושבים המחזיקים בתושבות ישראלית אינם יכולים להוציא דרכון ישראלי כל עוד הם אינם מתאזרחים. על מנת לצאת לחו"ל עליהם להנפיק דרכון ירדני, שאף הוא אינו מעניק להם אזרחות ירדנית, והוא נועד לצרכי יציאה מהארץ דרך ירדן בלבד.

#מדיני #דרכון #ירדן

بنكذب الكذبه وبنصدقها وببلشو نسخ لصق

يا فرحه ما تمت

المشكلة انه نفس الجريدة بتنزل الخبر وثاني يوم بتنفيه 😂😂😂
زمان كان يطير فيها رقاب 😆

https://goo.gl/j6LzKB

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1795637087397809