Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בקבוצת הפייסבוק "בית צפאפא עכשיו" עלה הפוסט הבא:

בקבוצת הפייסבוק "בית צפאפא עכשיו" עלה הפוסט הבא:
גירושים בגלל מחיר שמלת הכלה לחתונה!!

על לפי סלון השמלות, כלה שהגיעה לבחור שמלה ליום חתונתה התלהבה משמלה מסוימת בחנות, אך המחיר להשכרתה היה גבוה, ועמד על 9,000 אלף שקל ללילה.
החתן סירב לשלם את הסכום והתעקש להחליף אותה באחת פחות יקרה, אך הכלה סירבה גם היא שלא תבחר באף שמלה אחרת. השניים החלו לנהל ויכוחים ארוכים בתוך החנות, בהם הכלה תיארה את החתן כקמצן ואמרה שהיא מתחרטת על אירוסיהם מול כל הנוכחים. הדבר עורר את כעסו של החתן ושל אמו.

המצב החמיר והגיע לכדי קטטה בין שתי המשפחות בחנות כאשר אימו של החתן החלה למשוף את שערה של הכלה והיכה אותה, מה שחייב את התערבותם של אנשי הביטחון במתחם. בסופו של דבר דרשה אמו של החתן מבנה לגרש את הכלה מול כולם והכלה ואמה חזרו לביתהן לבד במונית.

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "הלוואי שזו הייתה הבעיה הכי קטנה שלנו! חבל שרבים על שטויות כאלה!"
– "למרבה הצער, החתונות שלנו הפכו להופעה! מי השקיע יותר, וכמה כסף הוצא, וזו הסיבה שהעניינים הגיעו לנקודת גירושין. אלוהים אינו מכביד על נפש מעבר ליכולתה, אבל אנחנו כן!"
– "תסתפקי במה שאלוהים נתן לך… ומה שהחתן שלך מסוגל לספק לך… אם הוא יכול, הוא יביא לך שמלה מזהב! שאלוהים יעזור להם, צעירים עם חיים קשים… ומי שמסתפק [במעט] בחיים, אלוהים יתן לו שפע ועושר. ההצלחה בחיים חשובה יותר מההופעות המתעתעות הללו ✋️."
– "בשביל מה 9000 ש"ח על לילה אחד! לא צריך! היא לובשת אותה כדי להשוויץ, אבל איך היא תתנהל בחיים עם ראש כזה! היא צריכה לקחת בחשבון את מצבו של החתן, אלוהים יעזור להם."

◀️ מקור: https://bit.ly/3gUvxoL
📷/🎥 קרדיט צילום: פליקר

#חתונה #שמלה #גירושין

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318142496_208405051574288_6650653623574985518_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=1LNOdq_7YgkAX8TmbU5&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfD82IyGbaoOhsxyjkvCwEmkgzjV5W9Xms-I-d31PgNMWQ&oe=639CAF4D`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/208809324867194