Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

החתונה מבוטלת! יש לך חוב!

החתונה מבוטלת! יש לך חוב!

בעמוד הפייסבוקק "בית צפאפא עכשיו" כתבו את הפוסט הבא:
"בחור צעיר מבטל את אירוסיו לאחר שגילה שלארוסה שלו יש חוב לביטוח לאומי
של 23 אלף שקל 🤔 😲 🤔"

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "מה הבעיה שיוריד את זה מהסכום של המוהר 😂"
– "הבחורים הירושלמים מסכנים, אפילו בענייני חתונה יש להם בעיות. שאלוהים יעזור לבחורים."
– "הכל בסדר יש תשלומים 😂"
– "תגיד שאבא שלה ישלם, הבעל לא חייב!"
– "שאלוהים יסלח לך, היית צריך להמשיך איתה, ככה או ככה הסכום ילך ויגדל אחרי הנישואים, עם ההריון, הלידה, הילדים, וכל ההוצאות, אז תעשה הכל ביחד כבר, היית מסיים עם כל זה בבת אחת 😂😂"
– "איזה משוגע! זה החוב שלה ולא שלו מה זה קשור אליו!"
– "האמת שהוא מבין עניין. עשה בשכל."
– "אוי למה! ואם לך היה חוב, והיא הייתה עוזבת אותך? 😂"

◀️ מקור: https://did.li/hLtTY
📷/🎥 קרדיט צילום: Google

#חוב #אירוסין

הערות מערכת 0202:
[1] השימוש בתמונה/סרטון נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות מוזמן לפנות אלינו ולבקש שנסיר את התמונה או לשם קבלת קרדיט.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318133409_208125424935584_8226785284830063717_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=WJwAgWoGYKsAX_uGfqC&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfA_lVGoyw-iSSJx8cHBiasU_dgxVlXlV7Ds3nxsuLxcTw&oe=6398C0F1`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/208125484935578