Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סמוטריץ' יהיה השליט האמיתי, על חשבון שר ביטחון סוג ב!

סמוטריץ' יהיה השליט האמיתי, על חשבון שר ביטחון סוג ב!

היום נחשפו פרטיו של ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לציונות הדתית, ובו נאמר שבצלאל סמוטריץ' עתיד לקבל את סמכויות הנוגעות למינוי המתפ"ש וראש המינהל האזרחי בגדה המערבית.
העיתונאי הירושלמי אחמד אלבודירי התייחס בשידורו לערוץ "אל-רד" (אל-ע'ד) היום להסכם ואמר את הדברים הבאים:

"אתם לא מבינים: סמוטריץ' יהפוך לשליט האמיתי של הגדה לאחר [חתימת] ההסכם, [הוא יהיה] בעל סמכויות רחבות, על חשבון שר הצבא!!!!! עד כדי כך."

"סמוטריץ' יוכל לשלוט לחלוטין בבניית התנחלויות, הריסת בתים פלסטינים, בניית כבישים ברחבי הגדה המערבית, הגברת קצב הפלישות [של הצבא], והגברת המאמץ לעצור פלסטינים, בעיקר ממחנות הפליטים כמו שראינו בשכם, ג'נין ובית לחם."

הוא המשיך: "המפלגות שהגיעו מלב ההתנחלויות הן אלו שינהלו את העניינים כעת מתוך משרד הביטחון!"

הוא התייחס גם להתנגדות של מנהיגים ישראלים להחלטה ואמר: "גנץ התנגד וביקר את ההחלטה הזו [ואמר שהוא] מאמין שהצבא יהפוך מצבא מקצועי, לדבריו, לצבא בשנתון לידיים הקיצוניות ביותר. 'אתה תהיה שר ביטחון סוג ב' ' הוא אמר למחליפו. בנוסף, יאיר לפיד [גם כן] פתח במתקפה על ההסכם בין הליכוד לציונות הדתית."

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷 : "ישראל – לפיד תוקף את ההסכם בין הליכוד וציונות דתית"

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
-"אותה פוליטיקה, אותו טרור, לכולם יש את אותה השנאה לערבים"
-"ימים דומים לתחילתה של אינתיפאדת אלאקצא, (הכל זה גורל)"
-"כלומר, סמוטריץ' הוא יותר גרוע ממשה דין החילוני האשכנזי, שכבש את הגדה?"
-"מה שעוד יותר מופרך הוא שלפיד מראה שהוא חף מפשע ויוצא מזה"
-"כולם אויבים ורעים, ההבדל היחיד ביניהם הוא שאחד מהם מגיע עם רעל איטי והשני מגיע עם סכין ואקדח."

◀️ מקור:
https://fb.watch/he8V65CPBM/
📷/🎥 קרדיט צילום: צילום מסך

#סמוטריץ' #הגדה_המערבית

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317938911_207583318323128_3545541452792304396_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=UqR3hDdPj84AX9eb2ZU&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfDdHruZ0lFaYvlJYzT78nTSKm951RPz-TuXjYoXwdFCWg&oe=63941A26`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/207599184988208