Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ועד ההורים המרכזי של מזרח ירושלים כתבו את הפוסט הבא בעמוד שלהם, בו הם יוצאים נגד החלטת העירייה להפוך חלק מרחוב סלאח א-דין למזבלה:

ועד ההורים המרכזי של מזרח ירושלים כתבו את הפוסט הבא בעמוד שלהם, בו הם יוצאים נגד החלטת העירייה להפוך חלק מרחוב סלאח א-דין למזבלה:

"הרחובות ההיסטוריים שלנו בירושלים ומוסדות החינוך שלה יהפכו למזבלה!
העירייה רוצה להציב משפך אשפה עבור תושבי ירושלים באזור רגיש שאינו ראוי ומתאים להיות כזה.

המקום נמצא בסמוך לשער בית ספר א-ראשידיה והחנות א-טייבאת. אזור זה הוא אזור חיוני עם תנועה רבה של מבקרים ותושבי העיר, בו מורידים את נוסעי האוטובוסים, בתי ספר או תיירות. האזור סמוך לשער הפרחים [באב א-זאהרה] ולרחוב סלאח א-דין המפורסם וההיסטורי.

ביקרנו במזבלה שנמצאת באזור מוסררה ונחרדנו מהריחות הרעים ותלונות בעלי החנויות באזור. המטרה שלנו היא למנוע הצבת מטמנות באזור זה ולמנוע את הסכנות הבריאותיות מתלמידינו, מירושלים ומהחנויות שלנו."

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

– " הם החליפו את כל פחי האשפה והפכו אותם למטמנות, הם רוצים להציב את הפחים החדשים, זה לא באמת הפיכה למזבלה.."
– "חשוב יותר היה שתפרסמו את התמונות המציגות את האשפה בכניסת בית הספר א-רשידיה… ליתר דיוק, לא העירייה היא שזרקה והשאירה את הפסולת בכניסה של בית הספר ההיסטורי א-רשידיה, אחד מציוני הדרך בירושלים. אני מקווה שתבדקו את העניין הזה."
– "האם אתם נוקטים בצעדים רשמיים ונכונים? או שאתם רק כותבים ומגנים????"
– "אלוהים ישמור."

◀️ מקור: https://did.li/JGtTY

📷קרדיט צילום: עמוד של ארגון וועדי הורים בבתי ספר מזרח ירושלים

#אשפה #ירושלים

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318659513_207399821674811_7353782645738159412_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=-_0tqjcDeXMAX_q9WXl&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAUE5VjoePUHhZjQ3UxjeghY04dtS6A3kZlix2nlfdP_g&oe=63932F2F`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/207538508327609