Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אתמול [4.12] בשעה 21:30 רשויות הכיבוש הודיעו על הריסת מספר בתים ודירות בסילוואן.

אתמול [4.12] בשעה 21:30 רשויות הכיבוש הודיעו על הריסת מספר בתים ודירות בסילוואן.
אחת עשרה משפחות בשכונת 'ואדי קדום' בסילוואן, דרומית לאל-אקצא, יהפכו לחסרות בית ביומיים הקרובים, בבית בין ארבע קומות שמאוכלסות על ידי יותר מ-70 אנשים בעתיד להיהרס.

"יומיים קשים הולכים לעבור על המשפחות הללו בזמן שהן ממתינות להריסת ביתן על ידי הכיבוש. לאחר מכן ממתינים להם חיים שלמים של נטישה ודיכוי."

איאד אבו סביח, אחד בעלי הנכס שגם מתגורר בו, אמר למרכז המידע ואדי חילווה כי ניסו להשיג היתר לנכס במהלך השנים, כחלק מתמיכת מוסדות רבים. אך לדבריו, ממשלת הכיבוש לא קיבלה את הפניות שלהם בשום פנים.

אבו סביח שלח בקשה לכלל תושבי ירושלים לתמוך בהם במשמרת מחאה שהם מקיימים ביום שלישי [6.12] בשעה 10 בבוקר, בכיכר העירייה.

בנוסף, נמסרו גם הודעות על צווי הריסה לארבע משפחות מהקהילה הבדואית של אבו אל-נוואר, מזרחית לירושלים. יישובים אלו נמצאים בבעלות משפחת ג'הלין, בו הם מתגוררים כבר 15 שנה. לפי מקורות מקומיים, מספר התושבים בבתים אלו, הבנויים מצריפים, עץ ואבץ, עומד על כ-14 נפשות.

על פי מה שתיעדה רשת אל-קסטל, במהלך חודש נובמבר גזל הכיבוש משמונה עשרה משפחות ירושלמיות את מקור מגוריהן או מקור פרנסתן, לאחר שאילץ אותן להרוס את ביתהן במו ידיהן. כאשר היה מצב בן סירבה המשפחה להרוס בעצמה את ביתה דחפורי הכיבוש הרסה את הבית.

מומחים וחוקרים פלסטינים צופים שרשויות הכיבוש יגבירו את המדיניות הקולוניאלית ואת בניית ההתנחלויות בירושלים בעקבות עליית ממשלת הכיבוש החדשה והקיצונית.

◀️ מקורות:

https://bit.ly/3isbOwO
https://bit.ly/3P0rUdf
https://bit.ly/3gXnHdO

📷/🎥 קרדיט צילום: צילום מסך

#הריסת_בתים #סילוואן

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318411789_207404835007643_1558836668538248914_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=0fWdoE99pdgAX-J6bPs&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfB__cbk9tKNrccvI3HZ-blmiVcGC5KNgrfY20yluFOv1g&oe=639243EC`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/207422275005899