Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

רדיפה, פיזור משפחה וגירוש – סיפורו של עורך הדין הירושלמי סלאח אל-חמורי

רדיפה, פיזור משפחה וגירוש – סיפורו של עורך הדין הירושלמי סלאח אל-חמורי

הנהלת כלא הדרים הודיעה אתמול [30.11] לאסיר הירושלמי, סלאח אל-חמורי, הנמצא במעצר מנהלי מאז מרץ 2022, על ההחלטה לגרש אותו לצרפת ולשלול את מעמד התושבות שלו יחד עם תעודת הזהות שלו.

במרץ האחרון כוחות הכיבוש פלשו לביתו בכפר עקב, ולקחו אותו למעצר מנהלי לתקופה של ארבעה חודשים. לאחר ארבעה חודשים צו המעצר המנהלי חודש שוב מיד. חידוש המעצר האחרון עתיד להסתיים ביום ראשון הקרוב [4.12], אך הודעת הגירוש הקדימה את השחרור מהמעצר.

סלאח אל-חמורי הוא עורך דין ופעיל ירושלמי בן 36 שנרדף על ידי הכיבוש מזה 21 שנים, וזה אינו המעצר המנהלי הראשון שלו. בשנת 2001 הוא נעצר במעצר מנהלי לראשונה לתקופה של חמישה חודשים, בשנת 2004 לתקופה של ארבעה חודשים של מאסר מנהלי, בשנת 2005 נגזר דינו ל-7 שנות מאסר (רגיל), ושלושה עשר חודשי מעצר מנהלי ב-2017. בנוסף, במהלך השנים האחרונות כוחות הכיבוש מנעו את כניסת אל-חמורי לגדה המערבית במשך שנתיים.

כבר בשנת 2020 מסר מודיעין הכיבוש לאסיר המשוחרר סלאח אל-חמורי את החלטת שר הפנים של ממשלת הכיבוש על הכוונה לשלול את התושבות שלו ואת תעודת הזהות שלו בטענה שהוא מהווה סכנה לביטחון מדינת הכיבוש, שהוא לא נאמן לה, ושהוא פעיל [בארגון] החזית העממית. ובאוקטובר 2021 שר המשפטים בממשלת הכיבוש והיועץ המשפטי [לממשלה] אישרו את ההחלטה. אך הוא לא היה עתיד להיות מגורש מהארץ לפי מה שנימסר לו דאז.

בנוסף, הכיבוש פיזר את משפחתו של סלאח אל-חמורי לאחר שגירש את אשתו הצרפתייה לצרפת בשנת 2016, בזמן שהייתה בחודש השביעי להריונה. היא נעצרה בשדה התעופה לשלושה ימים ולאחר מכן גורשה לצרפת לתקופה של עשר שנים, על אף שהייתה לה ויזה ומסמכים שאפשרו לה להיכנס לארץ ולשטחים הפלסטיניים.

הפנייה לפוסט שלנו על החלטת שלילת תעודת זהות של סלאח אל-חמורי: https://bit.ly/3FdQcNQ
◀️ מקורות:
https://bit.ly/3AYb1dk
https://bit.ly/3GZeZGr
📷 קרדיט צילום: מרכז המידע וואדי חילווה

#סלאח_אלחמורי #גירוש

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317452549_206707738410686_6148229715302017747_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=aQpyDdP0YTgAX_QGJgg&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAqSkn9yJmxI8BKiA7gdMpuSZPcOLrd1aEU0MKemCp-WQ&oe=638EC17B`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/206707775077349