Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

המונדיאל כמבחן לנורמלזציה

המונדיאל כמבחן לנורמלזציה

העיתונאי הירושלמי אחמד אלבודירי כתב פוסט על חווית הכתבים הישראלים בקטאר שמסקרים את המונדיאל. הרושם שהוא קיבל מאותם כתבים הוא אי הקבלה של קהל ואוהדים ערבים מכל מדינות הערב לישראלים. הוא מתרגם עבור צופיו את דברי אחד הכתבים: "הבנתי כמה הערבים שונאים את ישראל, עד כמה כל מה שקשור לישראל מעורר שנאה עזה בלבם."

בסוף שבוע שעבר סרטון התפרסם בתקשורת של כתב ynet בקטאר [מצורף לינק במקורות]. הכתב מציג את עצמו ככתב של אקוודור. הקהל מסביבו מזהים שהוא ישראלי אך מנסה להסתיר את זה ומסכים לקריאה שלהם "לשחרר את פלסטין!". הכתבים מסבירים את זה, לפי הפוסט של אלבודירי: "הגדרנו את עצמנו כישראלים אבל כשראינו שזה תמיד מוביל לעימות קשה עם הערבים, עד כדי עלבונות שאפשר להבין בלי לדעת ערבית, החלטנו להציג את עצמנו כעיתונאים מאקוודור."

העיתונאית הפלסטינית מונה חווה כתבה בעמודים שלה שהמונדיאל הפך לסקר עולמי בנוגע לתמיכה בנושא הפלסטיני. היא מדווחת שכל מי שראה את "החטטה" (الحَطَّة הכאפייה) שלה ניגש אליה ואישר את תמיכתו בסוגייה הפלסטינית. לדבריה, המונדיאל שימש כסקר אחד גדול שמי שמילא אותו הפעם הם העמים עצמם ולא השליטים שלהם. והם, לפיה, מסרבים בכל צורה לנורמליזציה והסכמי השלום שהשליטים שלהם חתמו עליהם. היא רואה בכל מה שקורה במונדיאל בצורות התמיכה השונות בפלסטין, בין אם זה בשירים, סירוב, אי קבלת עיתונאים ישראלים, והנפת דגל פלסטין בכל הזדמנות אפשרית. היא רואה בכל זה ככוח המביס את כל השקרים של הסכמי השלום עם הערבים שישראל שידרה לא מזמן, לפי דבריה.

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "במונדיאל יש תומכים של פלסטין מכל העולם, לא רק ממדינות ערב, המונדיאל הראה לציונים מה ערכם בעיני הערבים.."
– אז שילכו לאקוודור באמת."
– "אתם [ישראלים] רוצים לכבוש, לדכא ולרצוח, אבל גם לקיים נורמליזציה עם אחינו הערבים! אי אפשר את הכל ביחד!"
– "העם המוסלמי והערבי יודע את האמת של הציונים, רוצחי ילדים, צעירים, נשים וקשישים. איך העיתונאים האלה חושבים שידברו איתם כשידיהם עדיין מוכתמות בדם של חפים מפשע!"

◀️ מקורות:
https://bit.ly/3Ucx6fl
https://bit.ly/3APxB7Z
https://bit.ly/3F6X4MQ
📷/🎥 קרדיט צילום: צילום מסך

#מונדיאל #ישראל #נורמלזציה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317082842_205954621819331_5968415876869837132_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=yldm8f87oPIAX_Nti0F&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfBVJmEIQdTyoNQhRPLqhTOC80AKAAm5asGyIQK9vA5y5g&oe=6388DDA2`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/205955295152597