Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כיצד בן גביר וסמוטריץ' ישפיעו על החיים של מזרח ירושלמים? פרשנות מפי עיתון מזרח ירושלמי

כיצד בן גביר וסמוטריץ' ישפיעו על החיים של מזרח ירושלמים? פרשנות מפי עיתון מזרח ירושלמי

"בעקבות הממשלה החדשה ישנו צפי לביטוי רב יותר לעבירות והפרות חוק של הכיבוש בירושלים. ראש העיר, משה ליאון, הוא אחד מתומכיה החשובים של התנועה "הדתית-לאומית", והוא ידוע בהצהרותיו בנוגע למערכת החינוך בעיר והחזון לחינוך ציוני דתי, במקביל לאמירות המביעות חשש מפני חילון. התנועה "הלאומית הדתית" המיוצגת ע"י מפלגת הציונות הדתית ו-"עוצמה יהודית" נחשבות לאב הרוחני של מצעד הדגלים שעורכים המתנחלים מדי שנה במה שהם מכנים "יום איחוד ירושלים". מפלגת הציונות הדתית מנהלת מאבק מול החרדים על ירושלים על מנת לחזק את אחיזתה בעיר. בעקבות כך ישנו מאמץ להגביר את הנוכחות של המפלגה בעיר וניתן לראות עשרות דוכנים שלה ברחבי העיר, במיוחד בתחנה המרכזית והעיר העתיקה.

סוגיית אלאקצא היא נושא מרכזי עבור מפלגות הימין, בשני העשורים האחרונים גבר העניין שלהם בסוגייה, והם החלו לרתום ולגייס משאבים רבים ומגוונים על מנת להגדיל את כמות המתנחלים הפולשים למסגד אלאקצא. בין המשאבים הללו ניתן למנות מכוני מחקר, כנסים, ספרים, מסגרות חינוכיות וכלי תקשורת, התמצאות ופעולה בתוך במערכת המשפט של הכיבוש, ואף הפעלת לחץ פוליטי על ממשלות הכיבוש בנושא. והתוצאה המוחשית של כך היא הגידול העצום במספר המתנחלים הפולשים למסגד אל-אקצא, למרות שלמתנחלים בכלל לא היה עניין רב כל כך בנושא לפני שנת 2000.

הם הציבו את מסגד אלאקצא במרכז פעילותם הפוליטית, כי הם חושבים שזרמים ציוניים חילוניים ויתרו על מהות הפרויקט הציוני, לדעתם של בן גביר וסמוטריץ' הציונות החילונית סיימה את שליחותה הפוליטית בכך שהקימה מדינה למתנחלים [כלומר הקמת ישראל]. ניתן לחזות כי קצב הפלישות למסגד אל-אקצא יסלים, ופרויקט החלוקה הזמנית והמרחבית יהיה נוכח מאוד על סדר היום של ממשלת הכיבוש. האידיאולוגיה של הציונות הדתית עלולה לגרום למשבר בממשלת הכיבוש, הכוללת גם את מפלגות ש"ס ויהדות התורה, שרואות בפלישות למסגד אל-אקצא בשלב זה דבר שאינו מקובל משיקולים אידיאולוגיים דתיים.

בנוסף, פרוייקטי ההתנחלות בירושלים נמצאים בראש סדר העדיפויות של התנועה הלאומית הדתית, העוסקת בירושלים כמרכז המאבק החשוב ביותר, ולכן אחד מתנאיה היה הרחבת ההתנחלויות בירושלים והפשרת כל הפרויקטים שהופסקו עקב לחץ בינלאומי." [1]

◀️ מקור المصدر: https://bit.ly/3V3jXpT
📷/🎥 קרדיט צילום: https://instagram.com/_0mri__?igshid=ZmRlMzRkMDU=

#אלאקצא #בן_גביר #סמוטריץ'

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/316941382_205447921870001_914400113913975527_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=xpZ-Hjtr6ZMAX_LBAO-&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCGSFGtClIQVid175ESkZTyz2RsOpPL1GwmDF9p7kyRtg&oe=6385670A`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/205448045203322