Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

למה המשטרה עצרה את המומחה לענייני ירושלים, גמאל עמרו ואשתו?

למה המשטרה עצרה את המומחה לענייני ירושלים, גמאל עמרו ואשתו?

המומחה לענייני ירושלים, גמאל עמרו, התראיין למרכז המידע וואדי חילווהוסיפר שבשבוע שעבר (15.11) הוא נעצר יחד עם אשתו זינה עמרו ביציאתם ממסגד אל-אקצא אחרי תפילת צהריים. "אחרי שנעצרנו בשער האריות [אל-אסבאט], לקחו אותנו לתחנת המשטרה ואזקו לנו את הידיים והרגליים, ואפילו לא אפשרו לי ללבוש ז'קט למרות מזג אוויר קר."

המשטרה עצרה את עמרו בגלל הרצאה שהוא דיבר בה על חשיבות התפילה במסגד אלאקצא. אשתו זינה נעצרה בגלל ששיתפה את ההרצאה שלו בשידור חי. לדבריו, המשרה טוענת שההרצאה היוותה הסתה לצעירים. אחרי חקירות אורוכות ועמידה בפני בית המשפט, שוחררה זינה ב14.11 ובעלה גמאל ב15.11 בתנאים נוקשים: הרחקה מהעיר העתיקה בירושלים למשך חודש, מעצר בית לשבוע וחתימה על ערבות כספית.

גמאל עמרו סיפר גם שמעבר להשפלה המשטרה והתביעה השתמשו, בפעם הראשונה, במונח הר הבית במקום מסגד אל-אקצא. עמרו סובר שזה מצביע על הנסיון לסגת ואף לבטל את המעמד של ירדן בשמירה על אל-אקצא וחלק מתהליך היהוד של האתר הקדוש.

◀️ מקורות:
https://bit.ly/3TYsN72
https://bit.ly/3hTi68r
https://bit.ly/3UZQIV7

📷/🎥 קרדיט צילום: מרכז המידע וואדי חילווה

#אלאקצא #מעצר

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/316113622_205116388569821_6954833241981166807_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=QO4A229yE0YAX9SSDTx&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCMTVw-ZKG1di28T5kK9AUQjgkc_1EUFH701utemVuv5Q&oe=63829E6A`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/205167861898007