Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

עמותות פלסטיניות מזהירות מפני עקירת 35 ירושלמיים מבתיהם בשכונת ג'בל בטן אל-הווא

עמותות פלסטיניות מזהירות מפני עקירת 35 ירושלמיים מבתיהם בשכונת ג'בל בטן אל-הווא

משפחת שחאדה המתגוררת בשכונה ג'בל בטן אל-הווא בעיירה סילוואן, הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בנוגע לגירושם מביתם. בית המשפט פסק לטובת העמותה המתנחלית "עטרת כהנים", מה שיצר תקדים המעמיד בסכנת גירוש עשרות משפחות פלסטיניות נוספות המתגוררות בשכונה. כעת ניתן לפנות 35 אנשים מבתיהם, חמש משפחות. הטענה של "עטרת כהנים" היא שהקעקע עליה הבית של משפחת שחאדה בנוי הייתה שייכת ליהודים לפני שנת 1948. לטענת העמותות, מה שקורה בשכונה הזו עכשיו זהה למה שקרה בשייח' ג'ראח. חוקי הכיבוש מבוססים על אפליה שמונעת מתושבי ירושלים לקבל חזרה את בתיהם שהיו רכושם לפני שנת 1948, אך מאפשרת גירוש פלסטינים מבתיהם בטענה שהם היו רכוש יהודי לפני 1948. בעצם, מדובר במנגנון שלם של רשויות הכיבוש בונות במטרה לייהד את השכונות הפלסטיניות באיזור העיר העתיקה, תוך פינוי קהילות שלמות. בית המשפט המחוזי נתן למשפחת שחאדה אפשרות של 60 יום לערער לבג"ץ, ובמידה ויעשו כן, צו ההריסה יוקפא. [1]

◀️ מקור (المصدر): https://bit.ly/3hSJfs3
📷 קרדיט צילום: EPA

#הריסת_בתים #סילוואן

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/315340302_204129598668500_1693005449576094150_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6kf22TA9UIIAX-Uii-V&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCOgbKk5vFPx3lImZGprOyeSVEtqT3Uc4HCsdomD72YPg&oe=637B4196`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/204129735335153