Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מה קורה באדמות סילוואן?

מה קורה באדמות סילוואן?

לפני שבוע כתבנו על הקברים המזויפים שנחפרו בסילוואן ע"י כוחות הכיבוש (מצורף לינק לפוסט). לפי הסרטון שפורסם בדף של "מרכז המידע וואדי חילווה" כוחות הכיבוש חפרו קברים ריקים כדרך להשתלט על קרקע ולזייף נוכחות יהודית קדומה במקום.

הבוקר פורסמו תמונות בדף של "מרכז המידע וואדי חילווה" שמראות הצבת שער הנושא את השם "בית הקברות היהודי סמבוסקי". כך נכתב בפוסט שלהם:" [זו] דרך להחרים קרקעות ולהשתלט עליהן. לאחר הסבת דונם רבים של אדמות השכונה ל-"בית קברות ללא מתים" ע"י הנחת אבני ענק המפוזרות באזורים שונים, הוצב השער הזה."

לפי דיווחים קודמים, הבנייה בבית הקברות המזויף נעצרה לאחר שהתושבים התלוננו למשטרה על-כך שנעשתה ללא רישיון. לפני ארבעה חודשים, ארגוני ההתנחלויות החלו להרחיב את שטח בית הקברות המזויף, והצבת השער היום נעשה גם היא ללא רישיון.

לפי מה שציינו בפוסט הקודם המדינה החרימה אדמות אלו בעזרת "חוק נכסי נפקדים" לאחר כיבוש ירושלים ב-1967 . בשנים אחרונות הועברה הבעלות עליהן בין מוסדות יהודים שונים.
קישור לפוסט הקודם שלנו בנושא: https://bit.ly/3hD07mE

◀️ מקור: https://bit.ly/3O5zFOK

📷/🎥 קרדיט צילום: מרכז המידע וואדי חילווה

#סילוואן #קברים_מזויפים

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/315535274_203522748729185_2135943592649381498_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=VwDH1Q_A8kYAX9sn6nZ&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfBt6HxlEGj-Xm4WH2WTRUjZ2ZfNcmBZz7z-XhWRHh8sxg&oe=63775D54`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/203534872061306