Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ארגון ועד ההורים במזרח ירושלים קורא לתגבור פעילויות מגבשות זהות

ארגון ועד ההורים במזרח ירושלים קורא לתגבור פעילויות מגבשות זהות

בפוסט שלהם כותבים: "הזמנה למנהלי בתי הספר המכובדים.
אנו מזמינים אתכם וקוראים לכם לקיים ולתגבר פעילויות ואירועים חינוכיים ותרבותיים ולנצל את מוסדות התרבות בירושלים במטרה לגבש שייכות למקום אצל בנינו ובנותינו ולהעניק להם ידע.
צפו בהצגות בתיאטרון "אלחכוואתי", בקרו בתערוכת המורשת בבית ספר "דאר אלטפיל אלערבי", ערכו סיורים וביקורים במסגד אל-אקצא המבורך, בעיר העתיקה, בסמטאותיה, ולאורכי ציוני הדרך ההיסטוריים שלה."

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "בתי הספר של העירייה לא מעוניינים בצעד הזה, שאלוהים יעזור."
– "אני מסכים איתך ומקווה שמנהלי בתי הספר בשיתוף עם ועדי ההורים יפעלו לקיים פעילויות מסוג זה עם הכותרת (תכיר את מולדתך)."
– "זה איך שצריך להיות! אני מקווה שבכל פעם שיש שביתה או יום אבל שהתלמידים שלנו ישתתפו בפעילויות כאלה, במיוחד בירושלים ובעיר העתיקה, במקום לשבת בבית. שיכירו את ירושלים ואת אבני דרכה."
– "כאשר אסור ללמד את תוכנית הלימודים הפלסטינית בבתי הספר שלנו…מה אתם מצפים לגבי לבקר ולהתפלל במסגדים שלנו!!! אנחנו צריכים אישור והרשאה לילדינו לבקר במסגד אל-אקצא ובמקומות הקדושים למוסלמים….
שאלוהים יעזור."

◀️ מקור: עמוד ארגון ועד ההורים בבתי ספר מזרח ירושלים
https://bit.ly/3UJ6W4n
📷 קרדיט צילום: עמוד ארגון ועד ההורים בבתי ספר מזרח ירושלים

#מסגד_אלאקצא

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/313439199_202848602129933_1349092824342477557_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6lv0k0gPCSYAX_04Q4a&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCbMFuGFf2be0eGeCXp7y1rEVHi-NZ5T9fX_HtJ0DgzYg&oe=6373C266`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/202848655463261