Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

המשפחה נותרה ללא בית- פחות משבוע לאחר שאמל תרמה לבעלה רסמי כלייה והם מתאוששים מהניתוח

המשפחה נותרה ללא בית- פחות משבוע לאחר שאמל תרמה לבעלה רסמי כלייה והם מתאוששים מהניתוח

הכיבוש מאלץ את משפחת אל-עג'לוני להרוס במו ידיהם את ביתם בשכונת אל-סעדיה בעיר העתיקה. אשתו של רסמי אל-עג'לוני, אמל, מחבקת בדמעות את שתי בנותיהם מול הבית שלהן, בזמן שהן צופות בו נחרב. [1] [2]

המשפחה למודת סבל ולא היה להם מרגוע בשנים האחרונות והם נעים ממשבר לאסון. בשנים האחרונות המשפחה הייתה עסוקה בטיפול באי ספיקת הכליות של אב המשפחה, רסמי אל-עג'לוני, ובילתה את רוב זמנתה בבתי חולים. לפני מספר ימים רסמי עבר השתלת כלייה, אותה תרמה לו אשתו אמל.

אל-עג'לוני, שהשתחרר מבית החולים לפני חמישה ימים לאחר ניתוח ההשתלה, טוען כי למרות שיש משפחות יהודיות שבנו את הבתיהן גם כן באופן לא חוקי, רשויות הכיבוש מעלימות עין, אך מכיוון שהוא ערבי הן החליטו להרוס את הבית שלו, והבית שלהם עומד איתן.

רסמי אל-עג'לוני אמר: "נולדתי בשכונת אל-סעדיה, ואינשאללה אמות שם".[3]
אמל אל-עג'לוני סיפרה שלאחר הניתוח הרופאים הנחו אותה לא לעשות שום פעילות מאומצת, אבל שבוע לאחר שהשתחררה מבית החולים הגיעה החלטת הריסת הבית. היא הוסיפה שבמהלך השנים האחרונות הם היו עסוקים לטפל במצב הבריאותי הקשה של בעלה רסמי, ולכן התקשו לעקוב אחר העניינים המשפטיים של הבית. לבסוף ניתנה החלטת ההריסה הסופית, המבקשת ליישם את ההחלטה לפני יום ראשון הבא.[4]
היא אמרה שאין להם לאן ללכת, והוסיפה: "מנסים להוציא אותנו מירושלים, אך אנחנו איתנים, לא משנה מה יעשו לנו… אנחנו מאחלים לך שהכיבוש יסתיים ונישאר בירושלים".[3]

#העיר_העתיקה #הריסת_בתים

◀️ מקורות:

[1]https://bit.ly/3DAz6sz
[2]https://bit.ly/3NbaPMX
[3]https://bit.ly/3D39IKA
[4] https://www.maannews.net/news/2080004.html

📷/🎥 קרדיט צילום: צילום מסך מתוך הסרטון הנ"ל https://www.facebook.com/Silwanic/videos/1166787870588938/

#העיר_העתיקה #הריסת_בתים

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311495002_199885302426263_5676120532322427081_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=STdYb1NoPaMAX-IJM7A&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfChqhELsgXm8KtcvNkplBprvvYxUqWuG-GqBRhlEdQxbA&oe=635E2B1B`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/199967602418033