Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

למה צעירים רבים במחנה הפליטים שועאפט מגלחים את ראשיהם?

למה צעירים רבים במחנה הפליטים שועאפט מגלחים את ראשיהם?

ביממה האחרונה התפרסמו ברשתות החברתיות סרטון של צעירים ממחנה הפליטים שועאפט בו הם מגלחים את ראשיהם. הסיבה לכך- כדי לבלבל את כוחות הכיבוש בחיפושיהם אחר עודאי א-תמימי, שלטענתם הוא שביצע את תקיפת החיילת במחסום מחנה פליטים שועאפט ב-8.10. בתמונותיו של א-תמימי הוא מופיע תמיד עם ראש מגולח על אפס.

"אקט מחאתי זה מעיד כי הצעירים כבר לא מפחדים מכוחות הכיבוש, הם מצהירים ברשי גלי כי הם מוכנים להסתיר ולחפות על המבוקש א-תמימי ולמנוע מהכיבוש לגיע אליו." [1]

הפלסטינים הגיבו בהרחבה לצעד זה, הם ראו בכך חלק ממאבק ההתנגדות, ואימות מחודש מצד הירושלמים למעורבותם במאבק להגנת ההמקומות הקדושים ומסגד אל-אקצא, במיוחד מאז הפעולה במחסום שועפאט ביום שבו ביצע הכיבוש שורה של פעולות אלימות נגד הירושלמים במהלך חגיגת יום הולדתו של הנביא מוחמד. גם מחוץ למחנה פליטים שועפאט, הרבה צעירים ואנשים הצטרפו "למחאת הקרחת" בשכונות שונות במזרח ירושלים וזה הגיע רחוק מגבולות ירושלים כמו חברון ושכם.

יש מי שהקביל את זה ברשתות החברתיות לסולדריות שפלסטינים עבדו בה בזמן הקולוניאליזם הבריטי בארץ. כך שהחלו הפלסטינים לחבוש את "החטה" והכאפייה במקום הפאז כהזדהות עם הפדאיון הפלסטיני שהיו חובשים "חטה", ןכך היה קל יותר ללוחמים הפלסטינים לנוע בכפרים ובערים בלי שהכוחות הבריטיים יזהו אותם. [2]

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷
"ברוכים הבאים לילדי ירושלים"

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

– "הצעד הזה שלהם חכם, שאלוהים ישמור עליהם ויעזור להם"
-"רבים מצעירי מחנה שועפט מהווים מגן לצעיר שהכיבוש טוען כי ביצע את פעולת המחסום, סביר מאוד להניח שמחר ישנו את שמם בתעודת הזהות לשמו."
– "האנשים האמיצים ביותר"
-"כל הכבוד, שאלוהים יגן עליהם וישמור עליהם, הו אלוהים"

📷 קרדיט: הצייר הפלסטיני מחמוד עבאס צייר ציור המגלם את יוזמת "גילוח הראשים" למען צעירי מחנה שועפאט בירושלים

#מפ_שועפאט

הערות מערכת 0202:
[1] https://bit.ly/3S7Xjum

[2] https://fb.watch/gdjr8l7lRN/

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/312179753_198189195929207_3596225461150560867_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=sJwfIQL2tRgAX98mOsd&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_7RuZp6V5TlcMsNVxq5pLYxTrn1b_QyFSLlSnS8Z-Wsg&oe=6353B951`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/198262925921834