Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

עכשיו גם השגרירות הבריטית?

עכשיו גם השגרירות הבריטית?

בספטמבר האחרון ראש ממשלת בריטניה, ליז טראס, הכריזה על כוונות להעביר את שגרירות בריטניה מתל אביב לירושלים. סארה אל-חוסייני, מנהלת הועד הפלסטיני-בריטי (ארגון עצמאי העוסק במדיניות הבריטית בכל הנוגע לפלסטין) [1], טענה כי "צעד כזה מהווה הכרה של ריבונות הכיבוש על ירושלים", והוסיפה שמדובר בנקודה שמהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ושיהיו לה השלכות חמורות [2].

בנוסף, אל-חוסייני הסבירה כי "ממשלות הכיבוש נוקטות מאז שנת 1967 בשיטות מורכבות שנועדו למחוק את זהותה של ירושלים ולחסל את הנוכחות הפלסטינית בה, לרבות סילוק התושבים הפלסטינים המקוריים של ירושלים מעירם, ואילוצם להתמודד עם מכשולים משפטיים מורכבים רבים על מנת להישאר בבתיהם" [2].

מבחינת נקודת מזרח ירושלמית, ובדומה לטענות שנשמעו בעת העברת השגרירות האמריקאית לירושלים תחת כהונתו של הנשיא לשעבר טראמפ, העברת השגרירות לירושלים נתפסת כחלק ממטרה גדולה של נישול התושבים הפלסטינים מעירם ומבתיהם, מה שלטענת אל-חוסייני יהפוך את האפשרות לפתרון צודק לסכסוך הפלסטיני-ישראלי בעתיד לבלתי ניתן להשגה [2].

#פוליטיקה

📷 קרדיט צילום: ויקימדיה

👇👇 הפניות למקורות 👇👇

[1] לקריאת כתבת המקור ראו https://bit.ly/3rDIiWu
[2] לקריאת כתבת המקור ראו https://bit.ly/3SK6u5p

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310058677_196227856125341_2641871649670059417_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=JCZJnEKL05QAX-S1lt8&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8rNPInoD3GCOUevL6dzYq_Z6RsSMiFOo0FsXUBmx563Q&oe=6344CD58`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/196227922792001