Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אין יציאה מבית חנינא, נסה דרך פסגת זאב!

אין יציאה מבית חנינא, נסה דרך פסגת זאב!

משעות הצהריים שלשום [4.10], החלו כוחות המשטרה לסגור את הכניסות לירושלים ואת הרחובות הראשיים בעיר לרגל יום כיפור. חלק ניכר ממאמצי המשטרה לסגור את הרחובות, נצפה בעיקר בכניסה לשכונות במזרח ירושלים, שנחסמו על ידי המשטרה בקוביות בטון, מה שאילץ את תושביהן לחפש דרכים אלטרנטיביות כדי להגיע לבתיהם [1]. כך, תושבי בית חנינא, שועפאט, עיסאוויה, שיח ג'ראח, מוסררה ואזור העיר העתיקה, סילוואן, ג'בל מוכבר, צור באהר, בית צפאפא ואום טובה, חוו קשיים בנסיעה לשכונות.

במהלך יום כיפור עצמו אירעו מספר אירועים נוספים. בשעות אחרי הצהריים של יום שלישי, ילד בן 11 נעצר בראס אל-עאמוד לאחר שיצא מבית הספר על ידי "כוחות הכיבוש, שהפשיטו את חלק גופו העליון ולקחו אותו לחקירה. כמה שעות מאוחר יותר, שוחרר הילד לביתו [2]. באותו לילה אירעו עימותים בשכונות רבות במזרח העיר, שכללו "ירי של רימוני גז, השלכת בקבוקי תבערה, מעצרים של צעירים ועימותים מול משטרת הכיבוש" [3].

אתמול בשעות הבוקר המוקדמות [5.10], כשבשכונות במערב העיר שרר שקט מוחלט, בשכונות במזרחה גברה המתיחות: עצורים במסגד אל-אקצא, הגבלת כניסה על פי גיל לא-לקצא, תנועה מוגבלת בעיר העתיקה, "פלישה אל ביתו של מושל ירושלים עדנאן ע'ית" ועוד [4]. סוחרים בעיר העתיקה התלוננו מהשפעת הסגרים בחגים היהודיים על המצב המסחרי והכלכלי [5].

באשר לחסימת הכניסות לשכונות הערביות, מעניין היה לראות שדווקא בשכונות היהודיות, כמו בפסגת זאב למשל, לא הוצבו שום מחסומים. בכניסה לבית חנינא, כ-10 מטרים משם בסך הכל, הכביש, וגם המדרכות, היו חסומים עם שתי ניידות משטרה וניידת מג"ב. על פי הדיווחים, השוטרים שעמדו בכניסה לשכונה מנעו מילדיה לחוות את את מה שמכונה במזרח ירושלים "חג האופניים", כשקצת למטה בפסגת זאב, ילדים משחקים חופשי. באחד מהסרטונים שצולמו באזור, נראים אותם ילדים שואלים בתדהמה את השוטר: "אבל הנה שם משחקים!!!", כשהם מצביעים לכיוון הכניסה לפסגת זאב.

📷 קרדיט צילום: רהף א-סעד

#כיפור

הערות מערכת 0202:
[1] https://bit.ly/3M87z4h + https://bit.ly/3yFOpgX + https://bit.ly/3VfX2Zc
[2] https://bit.ly/3SCDSek
[3] https://bit.ly/3e9CtwO + https://bit.ly/3EjGSba + https://bit.ly/3yhNraj + https://bit.ly/3M88iCx
[4] https://bit.ly/3RxAKio + https://bit.ly/3e6U6NL
[5] https://bit.ly/3SD0Str

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/309659521_196063406141786_2268730887449909328_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=KDZJvEii9kUAX_2Lr0D&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_KomrMB8R17t1rUA95tnHmr_JRA_yiY3gv60gghpHdsQ&oe=6342F166`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/196063739475086