Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מתי פעם אחרונה סיימתם בית ספר מוקדם בגלל ריח של בואש?

מתי פעם אחרונה סיימתם בית ספר מוקדם בגלל ריח של בואש?

תלמידי בית ספר היסודי לבנים בשכונת א-טור נאלצו אתמול [24.9] לחזור הביתה מוקדם ולא להמשיך את יום הלימודים. כך, ועד ההורים ביקש מהורים להגיע לבית הספר ולקחת את הילדים, בגלל הריח המסריח שהותירה מכת"זית שהופעלה באזור ערב לפני כן וירתה מי בואש ברחובות השכונה [1].

מה עושה מכת"זית באמצע א-טור? באותו ערב התקיימו עימותים בין צעירי השכונה לבין כוחות הביטחון, לאחר שהאחרונים "ניסו לפלוש לביתו של השהיד מוחמד אבו ג'ומעה […] שנהרג על ידי מתנחל ישראלי בטענה כי ביצע פיגוע דקירה" בסמוך למודיעין. כמה מהצעירים נפצעו מחנק, "לאחר שכוחות הכיבוש ירו גז מדמיע לעברם", וזרקו בקבוקי תבערה "לעבר הכוחות הפולשים" שריססו את הצעירים בבואש [2].

ברחוב סלמאן אל-פארסי, שבו נמצא בית הספר, נמצאים בתי ספר נוספים, מסגד, מועדון כושר, מרכז לנשים ובתי מגורים של מאות משפחות. לאחר האירועים, הרחוב כולו "הוצף במי השופכין" ונסגר על ידי תושבי השכונה.

בקבוצת ועד ההורים של שכונת א-טור נכתב על האירוע. להלן מספר תגובות נבחרות:

– " לקחתי הילדים שלי לבית ספר בבוקר. הריח ברחובות א-טור נוראי. אלוהים ישמור."
– " נו מה הפתרון עם העניין הזה? הריח הזה מזיק ומביא למחלות.."
– " כבר כמה שנים אנחנו סובלים ממכת"זיות. אני פונה לוועד ההורים – התפקיד שלכם הוא לשרת את התושבים, אז תגישו תלונה בשם השכונה. יש הרבה מרפאות, בתי חולים ובתי ספר בא-טור, בנוסף לאנשים חולים שנמצאים בבית, למה אינכם נוקטים עמדה כדי להפסיק את זה?"
– " "בנוגע לבואש, הנהלת בית הספר הייתה צריכה לקיים עצרת מחאה, ולהביא את כל התלמידים לעמוד מול בתי הספר שלהם ולקרוא לתקשורת ולגורמים רשמיים, במקום לסגור את בתי הספר, לעכב את התלמידים ולהרוס את שנת הלימודים".

📷 קרדיט צילום: לא ידוע

#אטור #חינוך

הערות מערכת 0202:
[1] הפנייה לפוסט מקורי: https://bit.ly/3dIgYmv
[2] הפנייה לכתבה מקורית: http://alqastal.info/post/21510
[3] הפנייה לפוסט מקורי: https://bit.ly/3S9N0GR

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/307586790_194295596318567_4683565202490538199_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=lgi5zrNSp_MAX_9CSBB&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8GztpDFBBtAHPhJIaNSbsaeTs1yPPzlPRXBTgYv1lB_w&oe=6335A42B`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/194295702985223