Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

דחייה שלישית למשפטו של איאד אל-חלאק

דחייה שלישית למשפטו של איאד אל-חלאק

אתמול [21.9] אחר הצהריים נדחה בפעם השלישית ברציפות "משפט הרוצח של השהיד איאד אל-חלאק, צעיר אוטיסט שנורה על ידי שוטרי מג"ב "של משטרת הכיבוש" במאי 2020 בעיר העתיקה [1]. על פי עורך דינה של משפחתו של איאד, חאלד זבארקה, האמתלה לדחייה היא קביעה של מועדי מתן העדויות בתיק זה. הוא הדגיש כי זהו שלב חשוב במשפט שימשך על פני שבעה מפגשים בחודשים ינואר- פברואר 2023 [2].

אמו של איאד סירבה להתייצב בבית המשפט מכיוון "שמדינת הכיבוש אפשרה למתנחלים לארגן עצרת תמיכה ברוצח בנה השהיד", שכללה הנפת דגלים ושלטים מחוץ לבית המשפט, ואמרה כי "עד סוף חיי אני רוצה להמשיך ולהגן על הבן שלי ולהשיג לו צדק"[3].

על פי הדיווחים, "המתנחלים גם תקפו את דוכני הסולידריות שהקימו פעילים ירושלים פלסטינים וישראלים מול בית המשפט, ומנעו מהם להניף שלטים הקוראים "צדק לאיאד", כל זה לעיני משטרת הכיבוש שלא עשתה דבר", מלבד לעצור את אחד הפעילים הפלסטינים במקום- היית'ם ח'וויס [4].

בנוסף, בעיתון העברי "ישראל היום" פורסם כי "מפקד משטרת הכיבוש, קובי שבתאי, שלח מכתב תמיכה לחייל הרוצח דרך עורך דינו" [5]. מנקודת מבט פלסטינית, "בתי המשפט של הכיבוש לרוב מזכים את רוצחיהם ומקיימים משפטים עם חזות של הליך תקין, רק על מנת להגן על רוצחיהם מפני עמידה למשפט בבתי משפט בינלאומיים" [6].

📷 קרדיט צילום: ויקיפדיה

#איאד_אלחלאק

👇👇הפניות למקורות👇👇:
[1] https://www.facebook.com/watch/?v=1987769381432188&ref=sharing , https://bit.ly/3DZvoJR
[2] [3] [5] [6] https://bit.ly/3DZvoJR
[4] https://www.wafa.ps/Pages/Details/55582

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306949589_193765043038289_7377223883558244630_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ABPT-lhmKPEAX9sudKN&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-A8rBAoKp3UbR_CJzJfzVgGQlF9gXkmXpgTVZp5qslfw&oe=633163B1`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/193765119704948