Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

שביתה כוללת בבתי הספר במזרח ירושלים

שביתה כוללת בבתי הספר במזרח ירושלים

ועד ההורים של תלמידי ותלמידות בתי הספר במזרח ירושלים הכריז אמש [18.9] על שביתה כללית בבתי הספר, שנפתחה הבוקר במרבית בתי הספר. הסיבה לשביתה היא "כפיית תוכנית הלימודים הישראלית על בתי הספר", מחיקת הזהות והתרבות המזרח ירושלמית, והתנגדות משרד החינוך לתוכנית הלימודית הפלסטינית.

הדרשן של מסגד אל-אקצא, השייח' עכרימה סברי הביע הערכה כלפי עמדת ההורים, וקרא לכולם "להשתתף בכל הפעילויות המתנגדות לתוכניות הייהוד של החינוך הפלסטיני" [1].
על פי ועד ההורים, השביתה הזאת הינה "צעד ראשון בלבד במסגרת המחאה הגדולה, שתמשיך כל עוד עיריית הכיבוש לא תפסיק לכפות את תכנית הלימודים המעוותת של הכיבוש על ילדיהם ותלמידיהם" [2].

"כתבו איחולים לירושלים וברכו אותה על השביתה שלה", כתב הפעיל החברתי אוסאמה ברהם, "על פי רצון אנשי העיר, השביתה הצליחה להיות יום חג בירושלים ובסביבותיה. האנשים הפשוטים ניצחו במרד שלהם, והודיעו לכולם שלמרות הייאוש, ולמרות העייפות, אנו עדיין מאוחדים. תודה לעיר יוצאת הדופן הזו שהוכיחה שהיא עדיין חזקה, ושהוכיחה לזרים שירושלים מאוחדת – בדרכה הפלסטינית" [3].

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷
"כן לתכנית הלימודים הפלסטינית
שביתה כוללת
לא לתכנית לימודים מעוותת"

📷 קרדיט צילום: וויסאם בוח'ארי

#חינוך #ישראליזציה

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306780701_193309426417184_1520441058276113467_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=dY-X_eRyoXIAX8PeZuK&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8kJ9nY8s6HRSV6VGrZnLXMnlQn61yNNUSABeB178PsHw&oe=632E3125`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/193309493083844