Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

איחור לבית הספר, לא באשמת התלמידים!

איחור לבית הספר, לא באשמת התלמידים!

אתמול [17.9] חזרו הלימודים לשגרתם בבתי ספר בג'בל מוכבר אחרי שביתה של יותר מ-600 תלמידים ותלמידות, שמחו נגד החלטת העירייה להפסיק לממן את ההסעות לבתי הספר. השביתה נמשכה שלושה ימים, ובמהלכה, קיימו התלמידים משמרת מחאה ברחובות הכפר ומול בתי הספר, עד שלבסוף החליטה העירייה על החזרת ההסעות לכל התלמידים.

החלטת העירייה להסיר את 600 התלמידים והתלמידות מתוך רשימת 1,200 התלמידים המשתמשים בהסעות, התבססה על אחד הקריטריונים למימונן – מרחק של שלושה קילומטרים בין בתי התלמידים לבין בתי הספר, זאת על אף שוועד ההורים בכפר הדגיש את הקושי להגיע מבתי הספר לבתים, בעיקר בגלל התשתיות המסוכנות, הרחובות ללא המדרכות והתחבורה הציבורית הבלתי סדירה [1] [2].

בעיית התחבורה הציבורית במזרח ירושלים מהווה אתגר אמיתי בפני תלמידי בתי הספר. הורים ותלמידים מדווחים על קווי אוטובוס הפועלים מטעם חברת התחבורה המזרח ירושלמית, שלא עוצרים בתחנות לעשרות תלמידים ותלמידות בדרכם לבית הספר בבוקר. לדבריהם, מדובר בעיקר בקו 218, שמגיע ממחסום קלנדיה ועובר דרך בית חנינא עד לאזור שער שכם [3]. גם במחנה הפליטים שועפאט הנוסעים מדווחים על אותה בעיה. עשרות ילדים מגיעים באיחור של שעה או יותר לבית הספר, כמעט כל יום, משום שרוב הקווים מגיעים כבר מלאים לתחנות ולא מעלים תלמידים בכלל [4].

הבעיות של חברת התחבורה במזרח ירושלמית אינן חדשות, וכוללות גם אי סדירות בזמנים, אוטובוסים קטנים מדי ונהגים שלא עוצרים בתחנות מסוימות או להיפך – דוחסים יותר ממה ש"פחית הסרדינים", כמו שקוראים במזרח ירושלים לאוטובוסים – יכולה להכיל!

📷 קרדיט צילום: צילום מסך

#תחבורה #חינוך

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306588551_2928692017425638_2635545859804175151_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=oCXIhQSxibkAX8xrbpX&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8s_DW1mtX566y3-xpv76UIPeKFdp2GcVOPg61Ks-Jd9A&oe=632CC2CD`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2928692280758945/